Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Our school facilities (đầy đủ nhất) - Global SuccessVới tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Our school facilities sách Global Success đầy đủ, chi tiết nhất sẽ giúp học sinh lớp 4 học từ mới môn Tiếng Anh lớp 4 dễ dàng hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Our school facilities (đầy đủ nhất) - Global Success

Quảng cáo

WORD

PRONUNCIATION

MEANING

city (n)

/ˈsɪti/

thành phố

mountains (n)

/ˈmaʊntənz/

vùng núi

town (n)

/taʊn/

thị trấn

village (n)

/ˈvɪlɪdʒ/

ngôi làng

computer room
(n. phr.)

/kəmˈpjuːtə ruːm/

phòng máy tính

garden (n)

/ˈɡɑːdn/

vườn

playground (n)

/ˈpleɪɡraʊnd/

sân chơi

Quảng cáoLưu trữ: Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 (sách cũ)

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

address 

n

/əˈdres/

địa chỉ

class 

n

/klɑːs/

lớp, lớp học

district 

n

/ˈdɪs.trɪkt/

quận, huyện

road

n

/rəʊd/

con đường

school 

n

/skuːl/

trường, ngôi trường

stream 

n

/striːm/

dòng suối

street

n

/striːt/

phố, đường phố

study 

v

/ˈstʌd.i/

học

village

n

/ˈvɪl.ɪdʒ/

ngôi làng, làng, xóm

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Our school facilities hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-wheres-yours-chool.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên