Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 6 lớp 4 Lesson 1 (trang 44, 45) trong Unit 6: Our school facilities Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

1.

Hùng: Trường của bạn ở đâu, Lucy?

Lucy: Nó ở trong thành phố.

2.

Lucy: Và trường của bạn ở đâu, Hùng?

Hùng: Nó ở trên núi.

Quảng cáo

2 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. A: Where’s your school?

    B: It’s in the mountains.

b. A: Where’s your school?

    B: It’s in the village.

Quảng cáo

c. A: Where’s your school?

    B: It’s in the city.

d. A: Where’s your school?

    B: It’s in the town.

Hướng dẫn dịch:

a. A: Trường của bạn ở đâu?

    B: Nó ở trên núi.

b. A: Trường của bạn ở đâu?

    B: Nó ở trong làng.

c. A: Trường của bạn ở đâu?

    B: Nó ở trong thành phố.

d. A: Trường của bạn ở đâu?

    B: Nó ở trong thị trấn.

Quảng cáo

3 (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

A: Where’s your school?

B: It’s in the village.

Hướng dẫn dịch:

A: Trường của bạn ở đâu?

B: Nó ở trong làng.

4 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and number (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. c

2. d

3. a

4. b

Nội dung bài nghe:

1. A: Where’s your school?

    B: It’s in the town.

2. A: Where’s your school?

    B: It’s in the mountains.

3. A: Where’s your school? Is it in the city?

    B: Yes, it is. It’s in the city.

4. A: Is your school in the mountains?

    B: No. It’s in the village.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Trường của bạn ở đâu?

     B: Nó ở trong thị trấn.

2. A: Trường của bạn ở đâu?

     B: Nó ở trên núi.

3. A: Trường của bạn ở đâu? Nó trong thành phố sao?

     B: Vâng, đúng vậy. Nó ở trong thành phố.

4. A: Trường của bạn ở trên núi phải không?

     B: Không. Nó ở trong làng.

5 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. village

2. the town

3. school – the city

4. Where’s – in the mountain

Hướng dẫn dịch:

1. A: Trường của bạn đâu?

     B: Nó ở trong làng.

2. A: Trường của bạn ở đâu?

     B: Nó ở trong thị trấn.

3. A: Trường của bạn ở đâu?

     B: Nó ở trong thành phố.

4. A: Trường của bạn ở đâu?

     B: Nó ở trên núi.

6 (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play (Hãy cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Our school facilities hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-wheres-yours-chool.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên