Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 3 (trang 47, 49) - Tiếng Anh lớp 4 Global SuccessLời giải bài tập Unit 6 lớp 4 Lesson 3 (trang 47, 49) trong Unit 6: Our school facilities Tiếng Anh lớp 4 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 3 (trang 47, 49) - Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 3 (trang 47, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

2 (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and circle (Nghe và khoanh tròn)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 3 (trang 47, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. b

2. c

Nội dung bài nghe:

1. Our school is near two villages.

2. There are two towns not far from my school.

Hướng dẫn dịch:

1. Trường của chúng ta ở gần hai ngôi làng.

2. Có hai thị trấn không xa trường học của tớ.

3 (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s chant (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 3 (trang 47, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Trường học của bạn ở đâu?

Nó ở trên núi.

Nó ở trên núi.

Trường học của mình ở trên núi.

Trường học của bạn ở đâu?

Nó ở trong làng.

Nó ở trong làng.

Trường học của mình ở trong làng.

4 (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Our school is big. It is in the village. There are three buildings and a garden at our school. The garden has many trees and flowers. There is a big playground. We can play football, badminton and volleyball there.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Trường học của chúng tớ lớn. Nó ở trong làng. Có ba tòa nhà và một khu vườn ở trường của chúng tớ. Khu vườn có nhiều cây và hoa. Có một sân chơi lớn. Chúng tớ có thể chơi bóng đá, cầu lông và bóng chuyền ở đó.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 3 (trang 47, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. village

2. three

3. garden

4. playground

Hướng dẫn dịch:

1. Trường học của chúng tớ ở trong làng.

2. Có ba tòa nhà ở trường của chúng tớ.

3. Có một khu vườn với nhiều cây và hoa.

4. Chúng tớ có thể chơi thể thao ở sân chơi.

5 (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s write (Hãy viết)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 3 (trang 47, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

My school is small. It is in the town. There are three buildings at my school. There is a small garden. My school has a playground. We can play sports there. I love my school!

Hướng dẫn dịch:

Trường học của tớ thì nhỏ. Nó ở trong thị trấn. Có ba tòa nhà ở trường của tớ. Có một khu vườn nhỏ. Trường tớ có một sân chơi. Chúng tớ có thể chơi thể thao ở đó. Tớ yêu trường của tớ!

6 (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Project (Dự án)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 Lesson 3 (trang 47, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 6: Our school facilities hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-wheres-yours-chool.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên