Trắc nghiệm Tin học 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện Sổ lưu niệm

Trắc nghiệm Tin học 6 Kết nối tri thức Bài 14 (có đáp án): Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện Sổ lưu niệm

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 6 Bài 14: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện Sổ lưu niệm có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 6.

Quảng cáo

Câu 1: Để xóa các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím? 

A. Backspace.

B. End.

C. Home.

D. Delete.

Trả lời: Để xóa các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím Backspace. Dùng Delete để xoá kí tự bên trái con trỏ.

Đáp án: A.

Câu 2: Để xóa các ký tự bên phải con trỏ soạn thảo thì nhấn phím? 

A. Backspace.

B. End.

C. Home.

D. Delete.

Trả lời: Để xóa các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím Backspace. Dùng Delete để xoá kí tự bên trái con trỏ.

Đáp án: D.

Câu 3: Sơ đồ tư duy bên dưới ghi lại những công việc cần chuẩn bị cho chuyến du lịch của gia đình vào dịp nghỉ hè sắp tới. Tên chủ đề chính là:

 Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 14 (có đáp án): Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện Sổ lưu niệm

A. Kì nghỉ tuyệt vời.

B. Ngân sách.

C. Quần áo.

D. Đặt chỗ.

Trả lời: Tên chủ đề chính là kì nghỉ tuyệt vời.

Đáp án: A.

Quảng cáo

Câu 4: Các nút lệnh dùng để định dạng đoạn văn bản gồm có các nút nào?

A. Căn lề.

B. Thay đổi lề cả đoạn văn.

C. Khoảng cách dòng trong đoạn văn.

D. Tất cả ý trên.

Trả lời: Các nút lệnh dùng để định dạng đoạn văn bản gồm :

- Căn lề: nháy một trong các nút để căn lề trái, phải, giữa.

- Thay đổi lề cả đoạn văn: nháy một trong các nút để tăng, giảm lề trái đoạn văn bản.

- Khoảng cách dòng trong đoạn văn: nháy chuột vào để chỉnh khoảng cách dòng trong đoạn văn bản.

Đáp án: D.

Câu 5: Cho sơ đồ tư duy dưới đây:

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 14 (có đáp án): Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện Sổ lưu niệm

Tên chủ đề chính là:

A. Trái đất.

B. Các mùa trong năm.

C. Chuyển động quay.

D. Tất cả đều đúng.

Trả lời: Tên chủ đề chính là Trái đất.

Đáp án: A.

Câu 6: Việc trình bày trang văn bản có tác dụng đến: 

A. Một trang văn bản.

B. Mọi trang văn bản.

C. Chỉ trang đầu của văn bản.

D. Chỉ trang cuối của văn bản.

Trả lời: Việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang khác của văn bản.

Đáp án: B.

Quảng cáo

Câu 7: Để chọn trang ngang hay trang dọc, ta chọn các lệnh trong nhóm: 

A. Page Setup (trên dải Home).

B. Page Setup (trên dải Page Layout).

C. Cover Page (trên dải Insert).

D. Page Break (trên dải Insert).

Trả lời: Để chọn trang ngang hay trang dọc, ta chọn các lệnh trong nhóm Page Setup (trên dải Page Layout) sau đó nháy vào mũi tên bên dưới lệnh Orientation và chọn Portrait (trang đứng), Landscape (trang nằm ngang).

Đáp án: B.

Câu 8: Để thay đổi kích thước hình ảnh ta thực hiện: 

A. Nháy chuột vào hình ảnh muốn thay đổi, tám nút nhỏ trên cạnh và góc của ảnh sẽ xuất hiện. 

B. Đưa con trỏ chuột lên các nút.

C. Kéo thả chuột đến khi vừa ý. 

D. Tất cả các bước trên.

Trả lời: Thay đổi kích thước hình ảnh:

- Nháy chuột vào hình ảnh muốn thay đổi, tám nút nhỏ trên cạnh và góc của ảnh sẽ xuất hiện.

- Đưa con trỏ chuột lên các nút, kéo thả chuột đến khi vừa ý.

Đáp án: D.

Câu 9: Để thay đổi cách bố trí hình ảnh trên trang văn bản, em nháy chuột trên hình vẽ để chọn hình vẽ đó và lần lượt thực hiện các thao tác sau: 

A. chọn Format trên dải lệnh Picture Tools và nháy chọn nút lệnh Wrap Text rồi chọn In line with text hoặc Square, cuối cùng nháy OK.

B. Chọn lệnh Autoshapes trong bảng chọn Edit rồi chọn In line with Text và nháy OK.

C. Nháy nút lệnh Picture trên thanh công cụ rồi chọn In Line with text hoặc Square.

D. Tất cả các thao tác trên đều được.

Trả lời: Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản:

- Nháy chuột trên màn hình để chọn hình đó.

- Chọn Format (trên dải lệnh Picture Tools ) → Wrap Text.

- Chọn In Line Next with text (nằm trên dòng văn bản) hoặc Square (nằm trên nền văn bản) và nháy OK.

Đáp án: A.

Quảng cáo

Câu 10: Để tìm kiếm từ “Học tập” trong văn bản ta cần thực hiện: 

A. Chọn thẻ home -> Editing -> Find.

B. Nhấn tổ hợp CTRL + F.

C. Tất cả 2 đáp án đều đúng.

D. Tất cả 2 đáp án đều sai.

Trả lời: Để tìm kiếm từ “Học tập” trong văn bản ta cần thực hiện theo 2 cách:

- Chọn thẻ home -> Editing -> Find.

- Nhấn tổ hợp CTRL + F.

Đáp án: C.

Câu 11: Muốn chọn phần văn bản, ta có thể thực hiện:

A. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và nháy chuột tại vị trí cuối phần văn bản cần chọn.

B. Kéo thả chuột từ vị trí cuối đến vị trí bắt đầu phần văn bản cần chọn.

C. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift và sử dụng các phím mũi tên đến vị trí cuối phần văn bản cần chọn.

D. Tất cả đều đúng.

Trả lời: Muốn chọn phần văn bản, ta có thể thực hiện: Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu (cuối) phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift (kéo thả) và nháy chuột tại vị trí cuối (đầu) phần văn bản cần chọn.

Đáp án: D.

Câu 12: Sơ đồ tư duy bên dưới ghi lại những công việc cần chuẩn bị cho chuyến du lịch của gia đình vào dịp nghỉ hè sắp tới. Tên chủ đề nhánh là:

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 14 (có đáp án): Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện Sổ lưu niệm

A. Dụng cụ.

B. Ngân sách.

C. Quần áo.

D. Đặt chỗ.

E. Sắp xếp.

F. Loại hình nghỉ ngơi.

G. Tất cả đáp án trên đều đúng.

Trả lời: Tên chủ đề nhánh là:

- Dụng cụ.

- Ngân sách.

- Quần áo.

- Đặt chỗ.

- Sắp xếp.

- Loại hình nghỉ ngơi.

Đáp án: G.

Câu 13: Trình bày trang văn bản là thay đổi các yêu cầu cơ bản sau: 

A. Kiểu dáng, vị trí của các kí tự.

B. Hướng trang giấy, lề trang, …

C. Kiểu căn lề: căn lề trái, căn lề phải, căn lề giữa, căn thẳng 2 lề.

D. Tất cả đều sai.

Trả lời: Trình bày trang văn bản là thay đổi các yêu cầu:

- Chọn hướng trang: trang đứng hay trang nằm ngang.

- Đặt lề trang: lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.

Đáp án: B.

Câu 14: Độ rộng của cột và hàng sau khi được tạo: 

A. Luôn luôn bằng nhau.

B. Không thể thay đổi.

C. Có thể thay đổi.

D. Cả 3 phương án trên đều sai.

Trả lời: Độ rộng của cột và hàng sau khi được tạo luôn luôn bằng nhau. Tùy theo nhu cầu mà ta có thể chỉnh sửa, thay đổi độ rộng sao cho phù hợp.

Đáp án: A.

Câu 15: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau:

Để ……… một từ hoặc cụm từ tìm kiếm được bằng một từ hoặc cụm từ khác em dùng lệnh Replace.” 

A. Tìm kiếm.

B. Thay thế.

C. Tìm kiếm và thay thế.

D. Tất cả đều đúng.

Trả lời: Để thay thế một từ hoặc cụm từ tìm kiếm được bằng một từ hoặc cụm từ khác em dùng lệnh Replace.

Đáp án: B.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tin học lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác