Trắc nghiệm Tin học 6 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Mạng máy tính

Trắc nghiệm Tin học 6 Kết nối tri thức Bài 4 (có đáp án): Mạng máy tính

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 6 Bài 4: Mạng máy tính có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 6.

Quảng cáo

Câu 1: Một mạng máy tính gồm:

A. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau.

B. Hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau.

C. Một số máy tính bàn.

D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một tòa nhà.

Trả lời

- Mạng máy tính là một hệ thống gồm nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối với nhau bởi đường truyền vật lý theo một kiến trúc (Network Architecture) nào đó nhằm thu thập, trao đổi dữ liệu và chia sẽ tài nguyên cho nhiều người sử dụng.

- Các máy tính được kết nối với nhau có thể trong cùng một văn phòng làm việc, một tòa nhà, một thành phố hoặc rộng lớn trên phạm vi toàn cầu. Mạng máy tính bao gồm Các thành phần chính sau đây:

+ Các máy tính, máy chủ Server, tường lửa, các switch, máy in…

+ Các thiết bị, linh kiện, dây mạng,… kết nối cả hệ thống lại với nhau.

+ Phần mềm cho phép thực hiện việc trao đổi thông tin giữa các máy tính.

Đáp án: B.

Câu 2: Mạng máy tính không cho phép người sử dụng chia sẻ

A. Máy in.

B. Máy quét.

C. Bàn phím và chuột.

D. Dữ liệu.

Trả lời: Mạng máy tính không cho phép người dùng chia sẻ bàn phím và chuột.

Đáp án: C.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Người sử dụng có thể giao tiếp với nhau trên mạng máy tính.

B. Trong một mạng máy tính, các tài nguyên như máy in có thể được chia sẻ.

C. Virus có thể lây lan sang các máy tính khác trong mạng máy tính.

D. Người sử dụng không thể chia sẻ dữ liệu trên máy tính của mình cho người khác trong cùng một mạng máy tính.

Trả lời: Trong mạng máy tính các máy tính có thể liên lạc; chia sẻ với nhau thông tin, dữ liệu; dùng chung thiết bị.

Đáp án: D.

Quảng cáo

Câu 4: Trong các nhận định sau, nhận định nào không phải là lợi ích của việc sử dụng mạng máy tính?

A. Giảm chi phí khi dùng chung phần cứng.

B. Giảm chi phí khi dùng chung phần mềm.

C. Người sử dụng có quyền kiểm soát độc quyền đối với dữ liệu và ứng dụng của riêng họ.

D. Cho phép chia sẻ dữ liệu, tăng hiệu quả sử dụng.

Trả lời: Trong mạng máy tính các thông tin và dữ liệu sẽ được chia sẻ với nhau nên không có quyền kiểm soát độc quyền.

Đáp án: C.

Câu 5: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị đầu cuối?

A. Máy in.

B. Máy tính.

C. Bộ định tuyến.

D. Máy quét.

Trả lời: Các thiết bị đầu cuối giống như điểm xuất phát hoặc đích đến trong mạng giao thông: máy tính, máy in, máy ảnh, điện thoại,…

Đáp án: C.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Mạng không dây có thể kết nối ở mọi địa hình.

B. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng dây dẫn mạng.

C. Mạng có dây dễ sửa và lắp đặt hơn mạng không dây vì có thể nhìn thấy dây dẫn.

D. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các thiết bị thông minh khác như điện thoại di động, ti vi, tủ lạnh, …

Trả lời: Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn mạng có dây vì không cần khoan đục và lắp đặt đường dây.

Đáp án: C.

Quảng cáo

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không chính xác?

A. Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều.

B. Mạng không dây nhanh và ổn định hơn mạng có dây.

C. Mạng không đâyễ dàng lắp đặt hơn vì không cần khoan đục và lắp đặt đường dây.

D. Mạng không dây thường được sử dụng cho các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại, …

Trả lời:


Mạng có dây

Mạng không dây

Phương thức kết nối

Qua dây dẫn mạng

Qua sóng điện từ

Lắp đặt

Khó khăn (Bởi vì phải đi dây dẫn mạng, khoan đục tường).

Dễ dàng hơn

Độ ổn định

Cao

Thấp hơn

Tính di động

Hạn chế, vì nó hoạt động trong khu vực được bảo phủ bởi các hệ thống được kết nối với mạng có dây.

Dễ dàng, vì nó hoạt động trong toàn bộ phạm vi mạng không dây

Đáp án: B.

Câu 8: Mạng máy tính gồm các thành phần:

A. Máy tính và thiết bị kết nối.

B. Máy tính và phần mềm mạng.

C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.

B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.

Trả lời: Mạng máy tính gồm các thành phần Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng.

Đáp án: C.

Câu 9: Phát biểu sai là?

A. Đường truyền dữ liệu có hai loại: nhìn thấy và không nhìn thấy.

B. Đường truyền dữ liệu nhìn thấy sử dụng dây dẫn mạng.

C. Kết nối không dây giúp người sử dụng có thể linh hoạt thay đổi vị trí mà vẫn duy trì kết nối mạng.

D. Kết nối không dây chỉ dùng với thiết bị di động.

Trả lời:

- Đường truyền dữ liệu có hai loại: nhìn thấy và không nhìn thấy → Đúng.

- Kết nối không dây chỉ dùng với thiết bị di động → Sai.

- Kết nối không dây giúp người sử dụng có thể linh hoạt thay đổi vị trí mà vẫn duy trì kết nối mạng → Đúng.

- Đường truyền dữ liệu nhìn thấy sử dụng dây dẫn mạng → Đúng.

Đáp án: D.

Quảng cáo

Câu 10: Thiết bị đầu cuối nào có thể kết nối Bộ chuyển mạch (Switch)?

A. Ti vi.

B. Máy in.

C. Điện thoại thông minh.

D. Cả 3 đáp án trên.

Trả lời: Máy in người ta dùng bộ chuyển mạch (Switch).

Đáp án: B.

Câu 11: Hãy chọn đáp án đúng

Máy tính kết nối với nhau để:

A. Chia sẻ các thiết bị.

B. Thuận lợi cho việc sửa chữa.

C. Trao đổi dữ liệu.

D. Tiết kiệm điện.

Trả lời: Máy tính kết nối với nhau để trao đổi dữ liệu.

Đáp án: C.

Câu 12: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử.Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng có dây.  

B. Mạng LAN.

C. Mạng WAN.

D. Mạng không dây.

Trả lời: Mạng diện rộng (WAN - Wide Area Network) chỉ hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi rộng. Phạm vi diện rộng có thể là một khu vực như một tòa nhà, phạm một tỉnh, một quốc gia hoặc có quy mô toàn cầu. Mạng diện rộng thường kết nối các mạng LAN. Vì vậy, một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử được xếp vào loại mạng WAN.

Đáp án: C.

Câu 13: Em hãy cho biết trong các thiết bị sau, thiết bị nào không là thiết bị mạng?

A. Hub.

B. Vỉ mạng.

C. Webcam.

D. Modem.

Trả lời: Thiết bị kết nối mạng như vỉ mạng, hub, bộ chuyển mạch, modem, bộ định tuyến.Webcam là thiết bị được gắn trực tiếp trên máy tính.

Đáp án: C.

Câu 14: Em hãy cho biết vì sao người dung có thể tiếp cận, chia sẽ thông tin một cách nhanh chóng tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lí khi kết nối vào?

A. Máy tính. 

B. Laptop. 

C. mạng máy tính.

D. Mạng internet.

Trả lời: Người dung có thể tiếp cận, chia sẽ thông tin một cách nhanh chóng tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lí khi kết nối vào mạng internet.

Đáp án: D.

Câu 15:Thiết bị nào giúp kết nối các máy tính với nhau và truyền thông tin từ máy tính này tới máy tính khác?

A. Cáp điện, cáp quang.

B. Cáp mạng, Switch và modem.

C. Webcam.

D. Vỉ mạng.

Trả lời: Cáp mạng,Switch và modem là các thiết bị giúp kết nối các máy tính với nhau và truyền thông tin từ máy tính này tới máy tính khác.

Đáp án: A. 

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tin học lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên