Giải Toán lớp 1 Chủ đề 10 : Ôn tập cuối năm - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 1 Chủ đề 10 : Ôn tập cuối năm - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Chủ đề 10 : Ôn tập cuối năm sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Chủ đề 10 : Ôn tập cuối năm.
Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Luyện tập (trang 88, 89)

Bài 1 trang 88 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

a) Những bông hoa nào ghi số lớn hơn 5?

b) Trong các bông hoa trắng, bông hoa nào ghi số lớn nhất, bông hoa nào ghi số bé nhất?

Hướng dẫn giải

a) Bông hoa ghi số 6, 7, 8.

b) Các bông hoa trắng ghi số 3, 4, 6.

Bông hoa ghi số 3, ghi số bé nhất.

Bông hoa ghi số 6, ghi số lớn nhất.

Bài 3 trang 89 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Lúc đầu Việt xếp các ô tô thành hai hàng (như hình vẽ). Sau đó, Việt chuyển một ô tô từ hàng trên xuống hàng dưới. Khi đó, câu nào dưới đây là đúng?

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

A. Số ô tô ở hàng trên nhiều hơn.

B. Số ô tô ở hàng dưới nhiều hơn.

C. Số ô tô ở hai hàng bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Lúc đầu, hàng trên có 8 ô tô, hàng dưới có 6 ô tô.

Sau khi Việt chuyển một ô tô từ hàng trên xuống hàng dưới thì hàng trên có 7 ô tô, hàng dưới có 7 ô tô.

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Vậy số ô tô ở hai hàng bằng nhau.

Chọn C.

Bài 4 trang 89 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Một số giai đoạn hình thành và phát triển của hoa sen.

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Bài 5 trang 89 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Điểm số của Mai, Việt và Nam trong bài kiểm tra Toán là 9, 10, 10. Biết rằng điểm của Mai cao hơn điểm của Nam. Hỏi Việt được mấy điểm?

Hướng dẫn giải

Có 9 < 10, điểm Mai cao hơn điểm của Nam nên Mai được 10 điểm, Nam được 9 điểm.

Vậy Việt được 10 điểm.

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Luyện tập (trang 94, 95)

Bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 95 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 95 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Độ dài một bước chân của Mai, Việt, Nam lần lượt là 32 cm, 30 cm, 34 cm.

a) Ai có bước chân dài nhất?

b) Ai có bước chân ngắn nhất?

Hướng dẫn giải

Độ dài một bước chân của Mai là 32cm.

Độ dài một bước chân của Việt là 30cm.

Độ dài một bước chân của Nam là 34cm.

So sánh: 30cm < 32cm < 34cm

a) Nam có bước chân dài nhất.

b) Việt có bước chân ngắn nhất.

Bài 4 trang 95 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Bạn Việt ghép hai trong ba tấm thẻ như hình vẽ để được các số có hai chữ số. Việt có thể ghép được những số nào?

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Từ các tấm thẻ 3, 0, 7 ta có thể ghép được các số có hai chữ số là: 30; 37; 70; 73

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác