Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 - Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập (trang 88, 89)

Bài 1 trang 88 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

a) Những bông hoa nào ghi số lớn hơn 5?

b) Trong các bông hoa trắng, bông hoa nào ghi số lớn nhất, bông hoa nào ghi số bé nhất?

Hướng dẫn giải

a) Bông hoa ghi số 6, 7, 8.

b) Các bông hoa trắng ghi số 3, 4, 6.

Bông hoa ghi số 3, ghi số bé nhất.

Bông hoa ghi số 6, ghi số lớn nhất.

Bài 3 trang 89 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Lúc đầu Việt xếp các ô tô thành hai hàng (như hình vẽ). Sau đó, Việt chuyển một ô tô từ hàng trên xuống hàng dưới. Khi đó, câu nào dưới đây là đúng?

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

A. Số ô tô ở hàng trên nhiều hơn.

B. Số ô tô ở hàng dưới nhiều hơn.

C. Số ô tô ở hai hàng bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Lúc đầu, hàng trên có 8 ô tô, hàng dưới có 6 ô tô.

Sau khi Việt chuyển một ô tô từ hàng trên xuống hàng dưới thì hàng trên có 7 ô tô, hàng dưới có 7 ô tô.

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Vậy số ô tô ở hai hàng bằng nhau.

Chọn C.

Bài 4 trang 89 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Một số giai đoạn hình thành và phát triển của hoa sen.

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Bài 5 trang 89 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Điểm số của Mai, Việt và Nam trong bài kiểm tra Toán là 9, 10, 10. Biết rằng điểm của Mai cao hơn điểm của Nam. Hỏi Việt được mấy điểm?

Hướng dẫn giải

Có 9 < 10, điểm Mai cao hơn điểm của Nam nên Mai được 10 điểm, Nam được 9 điểm.

Vậy Việt được 10 điểm.

Luyện tập (trang 90, 91)

Bài 1 trang 90 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Những phép tính nào có kết quả bằng 8?

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính: 

8 – 1 = 7

6 + 2 = 8

5 + 2 = 7

9 – 1 = 8 

0 + 4 = 4 

4 + 4 = 8

9 – 2 = 7

3 + 2 = 5 

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 90 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Mỗi chú thỏ sẽ vào chuồng có số là kết quả phép tính ghi trên chú thỏ đó. Hỏi chuồng nào sẽ có hai chú thỏ?

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính:

10 – 3 = 7

6 + 3 = 9

8 – 4 = 4

5 + 2 = 7

Nối như hình vẽ:

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Chuồng số 7 sẽ có 2 chú thỏ.

Bài 3 trang 90 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Số ở bông hoa trên bằng tổng của hai bông hoa phía dưới liền kề. 

Thực hiện các phép tính:

3 + 2 = 5              3 + 1 = 4              5 + 5 = 10

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 91 SGK Toán lớp 1 tập 2 : >; < ; =

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Bài 5 trang 91 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Bướm sẽ đậu vào bông hoa có số là kết quả phép tính trên cánh bướm.

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Mỗi bông hoa có bao nhiêu bướm sẽ đậu?

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính trên các cánh bướm:

3 + 4 = 7

8 – 1 = 7

5 + 3 = 8

4 + 0 = 4

3 + 2 = 5

2 + 2 = 4

8 – 6 = 2

Bông hoa số 2 có 1 bướm đậu.

Bông hoa số 4 có 2 bướm đậu.

Bông hoa số 5 có 1 bướm đậu.

Bông hoa số 7 có 2 bướm đậu.

Bông hoa số 8 có 1 bướm đậu.

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 92, 93)

Bài 1 trang 92 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Xếp que tính.

a) Em hãy xếp que tính thành các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo hình dưới đây:

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

b) Với 5 que tính, em xếp được những số nào trong các số trên?

Hướng dẫn giải

a) Học sinh thực hành.

b) Với 5 que tính, em xếp được các số: 2; 3; 4; 5

Bài 2 trang 93 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Bạn Mai xếp que tính thành phép tính nhưng bị sai. Em hãy chuyển chỗ 1 que tính để có phép tính đúng (vẫn giữ nguyên dấu + hoặc dấu -).

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 93 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Thỏ và cà rốt.

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Thỏ lấy được cà rốt nếu đi qua hai cửa có hai số cộng với nhau được 10. Hỏi có mấy cách đi để thỏ lấy được cà rốt?

Hướng dẫn giải

Có:

10 = 3 + 7 = 2 + 8

Vậy có 2 cách đi để thỏ lấy được cà rốt.

Toán lớp 1 Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 | Kết nối tri thức

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên