Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 - Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Hoạt động (trang 53)

Bài 1 trang 53 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tính:

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 53 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 53 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm chỗ đỗ cho xe ô tô.

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 53 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Một xe buýt chở 29 hành khách. Đến bến đỗ có 5 hành khách xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu hành khách?

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Trên xe buýt còn số hành khách là:

29 – 5 = 24 (hành khách)

Đáp số: 24 hành khách

Luyện tập (trang 54, 55)

Bài 1 trang 54 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm số thích hợp (theo mẫu).

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 54 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đ, S?

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 55 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Hai phép tính nào có cùng kết quả?

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

98 – 3 = 95

66 – 5 = 61

77 – 7 = 70

76 – 6 = 70

96 – 1 = 95

65 – 4 = 61

Nối như hình vẽ:

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 55 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Có 18 bạn rùa và thỏ chơi trốn tìm, trong đó có 8 bạn rùa. Hỏi có bao nhiêu bạn thỏ?

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Có số bạn thỏ là:

18 – 8 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn thỏ

Luyện tập (trang 56, 57)

Bài 1 trang 56 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 56 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 56 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Diều nào ghi phép tính có kết quả lớn hơn 55?

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính trên cánh diều:

59 – 2 = 57 > 55

59 – 6 = 53 < 55

59 – 9 = 50 < 55

58 – 3 = 55

Vậy diều ghi phép tính có kết quả lớn hơn 55 là: 59 – 2

Bài 4 trang 57 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Cây dừa có 48 quả. Các bạn đã hái xuống 5 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả dừa?

Toán lớp 1 Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Trên cây cây còn lại số quả dừa là:

48 – 5 = 43 (quả)

Đáp số: 43 quả dừa

Bài giảng: Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số - Kết nối tri thức - Cô Nguyễn Thị Hậu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác