Giải Toán lớp 1 Chủ đề 9: Thời gian, giờ và lịch - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 1 Chủ đề 9: Thời gian, giờ và lịch - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Chủ đề 9: Thời gian, giờ và lịch sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Chủ đề 9: Thời gian, giờ và lịch.
Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Hoạt động (trang 72, 73)

Bài 1 trang 72 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Các bạn làm gì lúc mấy giờ?

Toán lớp 1 Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ trang 72 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) Bạn học bài lúc 9 giờ.

b) Bạn đi ăn lúc 11 giờ.

c) Bạn đá bóng lúc 5 giờ.

d) Bạn đi ngủ lúc 10 giờ.

Bài 2 trang 73 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Toán lớp 1 Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ trang 72 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ trang 72 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 73 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Quan sát tranh rồi trả lời.

Toán lớp 1 Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ trang 72 | Kết nối tri thức

Bạn Rô-bốt nói đúng hay sai?

Hướng dẫn giải

Kim giờ và kim ngắn trùng nhau nên đồng hồ chỉ 12 giờ. 

Vậy bạn Rô-bốt nói đúng.

Luyện tập (trang 74, 75)

Bài 1 trang 74 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ trang 72 | Kết nối tri thức

a) Bạn nào cầm đồng hồ chỉ 7 giờ?

b) Đồng hồ ở vị trí cao nhất chỉ mấy giờ?

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ trang 72 | Kết nối tri thức

a) Bạn Rô-bốt cầm đồng hồ chỉ 7 giờ.

b) Đồng hồ ở vị trí cao nhất chỉ 9 giờ.

Bài 2 trang 74 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Mỗi con vật đi ngủ lúc mấy giờ?

Toán lớp 1 Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ trang 72 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) 11 giờ

b) 9 giờ

c) 6 giờ

d) 12 giờ

Bài 35: Các ngày trong tuần

Hoạt động (trang 77)

Bài 1 trang 77 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Bạn Rô-bốt trồng một cây đậu thần.

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

a) Cây đậu thần nảy mầm vào ngày nào trong tuần?

b) Cây đậu thần ra hoa vào ngày nào trong tuần?

Hướng dẫn giải

Quan sát bức tranh:

a) Cây đậu thần nảy mầm vào thứ hai.

b) Cây đậu thần ra hoa vào thứ sáu.

Bài 2 trang 77 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm ngày còn thiếu:

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

Ngày còn thiếu là Thứ ba và Thứ năm.

Bài 3 trang 77 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Mỗi bông hoa ghi một ngày trong tuần. Em hãy đọc tên các ngày còn thiếu.

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 78, 79)

Bài 1 trang 78 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm đường về nhà. Đường về nhà của ốc sên là đường đi qua tất cả các viên đá, mỗi viên đá ghi một ngày trong tuần. Tìm ngày còn thiếu ở mỗi viên đá.

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 78 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Xem thời khóa biểu của bạn Rô-bốt rồi trả lời:

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

a) Rô-bốt học những môn gì trong ngày thứ Ba?

b) Rô-bốt học Tiếng Việt vào những ngày nào trong tuần?

Hướng dẫn giải

a)

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

Trong ngày thứ Ba rô-bốt học các môn: Lắp ghép hình; Máy tính; Bay

b)

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

Bạn Rô-bốt học Tiếng Việt vào các ngày: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu

Bài 3 trang 79 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Bạn Rô-bốt đi du lịch. Hành trình đi du lịch của rô-bốt qua các địa điểm 1-2-3-4-5-6-7.

Toán lớp 1 Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 | Kết nối tri thức

Biết rằng mỗi ngày Rô-bốt ở một nơi khác nhau và thứ Hai, Rô-bốt ở Cao Bằng. Hỏi:

a) Thứ Ba, Rô-bốt ở đâu?

b) Thứ mấy Rô-bốt ở Đà Nẵng?

c) Rô-bốt kết thúc hành trình vào ngày nào trong tuần?

Hướng dẫn giải

1

Cao Bằng

Thứ Hai

2

Hà Nội

Thứ Ba

3

Ninh Bình

Thứ Tư

4

Đà Nẵng

Thứ Năm

5

Nha Trang

Thứ Sáu

6

TP. Hồ Chí Minh

Thứ Bảy

7

Cà Mau

Chủ Nhật

a) Thứ Ba, Rô-bốt ở Hà Nội.

b) Thứ Năm, Rô-bốt ở Đà Nẵng.

c) Rô-bốt kết thúc hành trình ở Cà Mau vào Chủ Nhật.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên