Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 - Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập (trang 94, 95)

Bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 95 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 95 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Độ dài một bước chân của Mai, Việt, Nam lần lượt là 32 cm, 30 cm, 34 cm.

a) Ai có bước chân dài nhất?

b) Ai có bước chân ngắn nhất?

Hướng dẫn giải

Độ dài một bước chân của Mai là 32cm.

Độ dài một bước chân của Việt là 30cm.

Độ dài một bước chân của Nam là 34cm.

So sánh: 30cm < 32cm < 34cm

a) Nam có bước chân dài nhất.

b) Việt có bước chân ngắn nhất.

Bài 4 trang 95 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Bạn Việt ghép hai trong ba tấm thẻ như hình vẽ để được các số có hai chữ số. Việt có thể ghép được những số nào?

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Từ các tấm thẻ 3, 0, 7 ta có thể ghép được các số có hai chữ số là: 30; 37; 70; 73

Luyện tập (trang 96, 97)

Bài 1 trang 96 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Tính nhẩm:

80 + 10                 90 – 10

30 + 40                 70 – 40

60 + 20                 80 – 20 

b) Đặt tính rồi tính:

32 + 15                 71 + 24                 40 + 39

76 – 42                  36 – 21                 47 – 22

Hướng dẫn giải

a) 

80 + 10 = 90          

90 – 10 = 80

30 + 40 = 70          

70 – 40 = 30

60 + 20 = 80                   

80 – 20 = 60

b) Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 96 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Hai phép tính nào có cùng kết quả?

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính:

35 + 12 = 47

53 + 6 = 59

60 + 20 = 80

40 + 7 = 47

30 + 50 = 80

40 + 19 = 59

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 96 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 96 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 98, 99)

Bài 1 trang 98 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 98 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

a) Tìm kết quả phép tính trong mỗi ngôi sao.

b) Tìm những ngôi sao khi phép tính có kết quả lớn hơn 26.

Hướng dẫn giải

a) Thực hiện phép tính trong mỗi ngôi sao:

67 – 41 = 26

76 – 50 = 26

23 + 3 = 26

47 – 7 = 40

50 + 5 = 55

30 + 10 = 40

b) Những ngôi sao khi phép tính có kết quả lớn hơn 26 là: 47 – 7; 50 + 5; 30 + 10 

Bài 3 trang 99 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Lớp em chăm sóc 75 cây hoa hồng trong vườn của trường. Sau một thời gian, sáng nay đã có 53 cây nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa?

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Phép tính: 74 – 53 = 21

Số cây hoa hồng chưa nở hoa là:

74 – 53 = 21 (cây)

Đáp số: 21 cây hoa hồng

Bài 4 trang 99 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Trong một buổi cắm trại, lớp 1A có 32 bạn, lớp 1B có 35 bạn cùng tham gia. Hỏi cả lớp có bao nhiêu bạn cùng tham gia buổi cắm trại?

Toán lớp 1 Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 | Kết nối tri thức

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Số bạn tham gia buổi tham gia buổi cắm trại là:

32 + 35 = 67 (bạn)

Đáp số: 67 bạn

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác