Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 - Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Hoạt động (trang 16, 17)

Bài 1 trang 16 SGK Toán lớp 1 tập 2 : So sánh (theo mẫu):

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 17 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Túi nào có số lớn hơn?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 17 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

24 … 19

35 … 37

68 … 68

56 … 65

90 … 89

71 … 81

Hướng dẫn giải

24 > 19

35 < 37

68 = 68

56 < 65

90 > 89

71 < 81

Bài 4 trang 17 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Chiếc lọ nào có số lớn nhất?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

b) Chiếc lọ nào có số bé nhất?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) Chiếc lọ nào có số lớn nhất?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

b) Chiếc lọ nào có số bé nhất?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 18)

Bài 1 trang 18 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số nào lớn hơn trong mỗi cặp?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 18 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số nào bé hơn trong mỗi cặp?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 18 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đổi chỗ hai chiếc xe để các số trên xe sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) Sắp xếp ba số trên xe 80; 30; 90 theo thứ tự từ bé đến lớn: 30; 80; 90

Vậy đổi vị trí hai xe có số 30 và 80.

b) Sắp xếp ba số trên xe 47; 74; 70 theo thứ từ bé đến lớn: 47; 70; 74

Vậy đổi vị trí hai xe có số 70 và 74.

Luyện tập (trang 20, 21)

Bài 1 trang 20 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đ, S?

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 20 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Điền dấu >, <, = vào ô trống:

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

b) Tìm đường xe đi đến trạm xăng.

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 21 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 30 học sinh, lớp 1C có 35 học sinh. Hỏi:

a) Lớp 1A và lớp 1B, lớp nào có nhiều học sinh hơn?

b) Lớp 1B và lớp 1C, lớp nào có ít học sinh hơn?

c) Lớp nào có nhiều học sinh nhất?

d) Lớp nào có ít học sinh nhất?

Hướng dẫn giải

Lớp 1A có 33 học sinh.

Lớp 1B có 30 học sinh.

Lớp 1C có 35 học sinh.

a) Vì 33 > 30 nên lớp 1A có nhiều học sinh hơn lớp 1B.

b) Vì 30 < 35 nên lớp 1B có ít học sinh hơn lớp 1C.

Vì 30 < 33 < 35 nên lớp 1C có nhiều học sinh nhất, lớp 1B có ít học sinh nhất.

Bài giảng: Bài 22: So sánh số có hai chữ số - Kết nối tri thức - Cô Nguyễn Thị Hậu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác