Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 - Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Hoạt động (trang 5)

Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Biết mỗi có 10 quả cà chua. Tìm số thích hợp (theo mẫu).

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 5 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 5 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 6)

Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 6 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Quan sát tranh rồi trả lời:

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Trên bàn có:

a) Mấy cái kẹo?

b) Mấy gói quà?

c) Mấy bông hoa?

Hướng dẫn giải

a) 15 cái kẹo

b) 4 gói quà

c) 5 bông hoa

Hoạt động (trang 8, 9)

Bài 1 trang 8 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 8 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm nhà cho chim cánh cụt.

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

10: Mười

20: Hai mươi

30: Ba mươi

40: Bốn mươi

50: Năm mươi

60: Sáu mươi

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 9 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Biết mỗi cây có 10 quả. Tìm số thích hợp (theo mẫu).

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 9 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Biết mỗi túi có 10 quả cà chua. Tìm số quả cà chua trên mỗi hàng (theo mẫu):

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hoạt động (trang 10, 11)

Bài 1 trang 10 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 11 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 11 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm cách đọc số ghi trên mỗi con chim cánh cụt.

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

50: Năm mươi

99: Chín mươi chín

15: Mười lăm

21: Hai mươi mốt

19: Mười chín

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 12, 13)

Bài 1 trang 12 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 12 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 13 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm hình thích hợp với chim cánh cụt và ô chữ:

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 13 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Quan sát tranh:

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

a) Tìm các số có một chữ số.

b) Tìm các số tròn chục.

Hướng dẫn giải

a) Các số có một chữ số là: 1; 2; 8

b) Các số tròn chục là: 30; 50

Luyện tập (trang 14)

Bài 1 trang 14 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 21: Số có hai chữ số trang 5 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 14 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

… gồm 3 chục và 7 đơn vị

46 gồm … chục và … đơn vị

… gồm 5 chục và 0 đơn vị

72 gồm … chục và … đơn vị

… gồm 8 chục và 4 đơn vị

91 gồm … chục và … đơn vị

Hướng dẫn giải

37 gồm 3 chục và 7 đơn vị

46 gồm 4 chục và 6đơn vị

50 gồm 5 chục và 0 đơn vị

72 gồm 7 chục và 2 đơn vị

84 gồm 8 chục và 4 đơn vị

91 gồm 9 chục và 1 đơn vị

Bài giảng: Bài 21: Số có hai chữ số - Kết nối tri thức - Cô Nguyễn Thị Hậu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác