Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 - Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung sách trang 40 Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập (trang 40, 41)

Bài 1 trang 40 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đồ vật nào dài hơn?

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 40 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

a) Bạn nào cao nhất?

b) Bạn nào thấp nhất?

Hướng dẫn giải

a) Bạn Nam cao nhất.

b) Bạn Mi thấp nhất.

Bài 3 trang 40 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

a) Ngựa hay hươu cao cổ cao hơn?

b) Thước hay bút chì dài hơn?

Hướng dẫn giải

Học sinh quan sát hình vẽ.

a) Hươu cao cổ cao hơn ngụa.

b) Thước dài hơn bút chì.

Bài 4 trang 41 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đo độ dài mỗi đồ vật:

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

Bài 5 trang 41 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đồ vật nào dưới đây cho được vào trong hộp bút?

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Túi bút dài 15cm,

Bút chì dài 9cm.

Thước kẻ dài 20cm.

Cục tẩy dài 3cm.

Vì 9cm <v 15cm nên bút chì cho được vào trong hộp bút.

Vì 20cm > 15cm nên thước kẻ không cho được vào trong hộp bút.

Vì 3cm < 15cm nên cục tẩy cho được vào trong hộp bút.

Luyện tập (trang 42, 43)

Bài 1 trang 42 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

Thỏ, cáo và sóc chạy thi.

Bạn về đích thứ nhất đứng ở bục cao nhất.

Bạn về đích thứ ba đứng ở bục thấp nhất.

Bạn nào về đích thứ nhất?

Bạn nào về đích thứ hai?

Bạn nào về đích thứ ba?

Hướng dẫn giải

Bạn Thỏ về đích thứ nhất.

Bạn Cáo về đích thứ hai.

Bạn Sóc về đích thứ ba.

Bài 2 trang 42 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Các cây được trồng cách đều nhau.

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

Cáo đứng gần thỏ hay sóc?

Hướng dẫn giải

Cáo đứng cách Thỏ 2 cây.

Cáo đứng cách Sóc 5 cây.

Vì 2 < 5 nên Cáo đứng gần Thỏ hơn.

Bài 3 trang 42 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Bạn sóc đang ở vị trí A.

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

Bạn sóc đi đến chỗ hạt dẻ theo đường nào ngắn hơn?

Hướng dẫn giải

Bạn Sóc đi đến chỗ hạt dẻ theo đường màu vàng cần 10 bước chân.

Bạn Sóc đi đến chỗ hạt dẻ theo đường màu xanh cần 8 bước chân.

Vì 8 < 10 nên bạn Sóc đi đến chỗ hạt dẻ theo đường màu xanh ngắn hơn.

Bài 4 trang 42 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Đo độ dài mỗi bút chì:

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức b) Trong các bút chì ở trên:

- Bút chì nào dài nhất?

- Bút chì nào ngắn nhất?

Hướng dẫn giải

a)

Toán lớp 1 Bài 28: Luyện tập chung trang 40 | Kết nối tri thức

b) Vì 3cm < 5cm < 7cm < 8cm < 9cm nên bút chì A ngắn nhất, bút chì D dài nhất.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác