Toán lớp 2 Bài 38 Thừa số, tích trang 7 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 38 Thừa số, tích trang 7 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 38: Thừa số, tích - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Thừa số, tích trang 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Hoạt động (trang 7)

Bài 1 trang 7 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Phép nhân

2 × 6 = 12

5 × 4 = 20

6 × 3 = 18

4 × 2 = 8

Thừa số

2

?

?

?

Thừa số

6

?

?

?

Tích

12

?

?

?

Hướng dẫn giải

Phép nhân

2 × 6 = 12

5 × 4 = 20

6 × 3 = 18

4 × 2 = 8

Thừa số

2

5

6

4

Thừa số

6

4

3

2

Tích

12

20

18

8


Bài 2 trang 7 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 38

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 38

b)

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 38

Luyện tập (trang 8)

Bài 1 trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Mẫu:

2 × 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 × 4 = 8

Tìm tích, biết:

a) Hai thừa số là 2 và 4.

b) Hai thừa số là 8 và 2.

c) Hai thừa số là 4 và 5.

Hướng dẫn giải

a) 2 × 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 

b) 8 × 2 = 8 + 8 = 16

c) 4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 = 20

Bài 2 trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Thừa số

5

2

2

3

Thừa số

4

3

5

5

Tích

20

?

?

?

Hướng dẫn giải

Thừa số

5

2

2

3

Thừa số

4

3

5

5

Tích

20

6

10

15


Bài 3 trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 38

a) Mỗi hàng có 5 quả bóng.

Hỏi 3 hàng có tất cả bao nhiêu quả bóng?

Bài giải

Số quả bóng ở cả 3 hàng là:

? × 3 = ? (quả)

Đáp số: ? quả bóng

b) Mỗi cột có 3 quả bóng.

Hỏi 5 cột có tất cả bao nhiêu quả bóng?

Bài giải

Số quả bóng ở cả 5 cột là:

? × 5 = ? (quả)

Đáp số: ? quả bóng


Nhận xét: 5 × 3 = 3 × 5

Hướng dẫn giải

a) Mỗi hàng có 5 quả bóng.

Hỏi 3 hàng có tất cả bao nhiêu quả bóng?

Bài giải

Số quả bóng ở cả 3 hàng là:

5 × 3 = 15 (quả)

Đáp số: 15 quả bóng

b) Mỗi cột có 3 quả bóng.

Hỏi 5 cột có tất cả bao nhiêu quả bóng?

Bài giải

Số quả bóng ở cả 5 cột là:

3 × 5 = 15 (quả)

Đáp số: 15 quả bóng


Bài 4 trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

>; <; = 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 38

a) 2 × 4 … 4 × 2

b) 2 × 4 … 7

c) 4 × 2 … 9 

Hướng dẫn giải

a) 2 × 4 = 4 × 2

b) 2 × 4 > 7

c) 4 × 2 < 9 

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên