Toán lớp 2 Bài 52 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị trang 55 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 52 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị trang 55 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị trang 55 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Hoạt động (trang 55 - 56)

Bài 1 trang 55 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Mỗi số được viết thành tổng nào?

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 52

Hướng dẫn giải

480 = 400 + 80                 840 = 800 + 40

408 = 400 + 8                  804 = 800 + 4

481 = 400 + 80 + 1

814 = 800 + 10 + 4

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 52

Bài 2 trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Viết các số 139, 765, 992 360, 607 thành tổng (theo mẫu).

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 52

Hướng dẫn giải

139 = 100 + 30 + 9

765 = 700 + 60 + 5

992 = 900 + 90 + 2

360 = 300 + 60

607 = 600 + 7

Bài 3 trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Sóc nhặt hạt dẻ rồi cất giữ như sau:

+ Cứ đủ 100 hạt, sóc cho vào 1 giỏ

+ Cứ đủ 10 hạt, sóc cho vào 1 túi

a) Hôm qua:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 52

Hôm qua sóc nhặt được 132 hạt dẻ

b) Hôm nay:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 52

Hôm nay Sóc nhặt được ? hạt dẻ.

c) Nếu ngày mai sóc có 310 hạt dẻ thì sóc cần ? giỏ và ? túi đẻ cất giữ hết số hạt dẻ đó.

Hướng dẫn giải

b) Sóc nhặt được 213 hạt rẻ.

c) 3 giỏ; 1 túi

Luyện tập (trang 56 - 57)

Bài 1 trang 56 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Đọc, viết số, biết số đó gồm:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 52

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 52

Hướng dẫn giải

a) 471

b) 259

c) 505

d) 890

Bài 2 trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Mỗi thùng hàng xếp lên tàu nào?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 52

Hướng dẫn giải

100 + 50 = 150

100 + 30 + 5 = 135

300 + 50 + 1 = 351

300 + 5 = 305

300 + 10 + 5 = 315

300 + 50 = 350

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 52

Bài 3 trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

993 = 900 + 90 + ?               503 = ? + 3

514 = ? + 10 + 4               904 = 900 + ?

Hướng dẫn giải

993 = 900 + 90 + 3           503 = 500 + 3

514 = 500 + 10 + 4           904 = 900 + 4

Bài 4 trang 57 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Rô-bốt cất giữ 117 đồng vàng như sau:

+ 1 hòm đựng 100 đồng vàng

+ 1 túi đựng 10 đồng vàng

Như vậy Rô-bốt còn lại ? đồng vàng bên ngoài.

Hướng dẫn giải

Trong túi và trong hòm đựng tất cả 110 đồng vàng.

Vậy Rô-bốt còn lại 7 đồng vàng bên ngoài.

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên