Toán lớp 2 Bài 72 Ôn tập hình học trang 127 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 72 Ôn tập hình học trang 127 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập hình học trang 127 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Luyện tập (trang 127 - 128)

Bài 1 trang 127 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

a) Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình sau:

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

b) Có bao nhiêu đường cong trong hình sau?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Hướng dẫn giải

a) Các 6 đoạn thẳng trong hình vẽ: AB, AD, AC, BD, DC, BC

b) Có 3 đường cong.

Bài 2 trang 127 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Có bao nhiêu hình tứ giác trong hình sau?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72 

Hướng dẫn giải

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72 

Có các hình tứ giác là: Hình 2; Hình 12; Hình 23

Bài 3 trang 127 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Hình nào là khối trụ? Hình nào là khối cầu?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Hướng dẫn giải

Khối trụ: Hình B, Hình C

Khối cầu: Hình E

Bài 4 trang 127 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Vẽ hình (theo mẫu):

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Hướng dẫn giải:

Học sinh vẽ hình vào vở.

Bài 5 trang 128 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

a) Nêu tên ba điểm thẳng hàng trong mỗi hình sau:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

b) Rô-bốt đã trồng 5 cây thành 2 hàng, sao cho mỗi hàng có 3 cây như sau:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Em hãy tìm cách trồng 7 cây thành 3 hàng, sao cho mỗi hàng có 3 cây.

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Ba điểm thẳng hàng là:

A, E, B

A, G, C

B, H, C

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Ba điểm thẳng hàng là:

N, O, Q

M, O, P

b) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72 

Luyện tập (trang 129 - 130)

Bài 1 trang 129 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét, em hãy đo độ dài đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BC. Sau đó cho biết độ dài đoạn thẳng AC là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng AC dài 13cm.

Bài 2 trang 129 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tính độ dài các đường gấp khúc ABC, BCD, ABCD.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Hướng dẫn giải

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

18 + 9 = 27 (cm)

Độ dài đường gấp khúc BCD là:

9 + 14 = 23 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

18 + 9 + 14 = 41 (cm)

Đáp số:

Đường gấp khúc ABC: 27 cm

Đường gấp khúc BCD: 23 cm

Đường gấp khúc ABCD: 41 cm

Bài 3 trang 129 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Con ốc sên có thể bò tới bông hoa theo đường gấp khúc MAN hoặc MBN. Hỏi ốc sên bò theo đường nào ngắn hơn và ngắn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Hướng dẫn giải

Độ dài của đường gấp khúc MAN là:

12 + 27 = 39 (cm)

Độ dài của đường gấp khúc MBN là:

9 + 27 = 36 (cm)

Vì 36 cm < 39 cm nên ốc sên bò theo đường gấp khúc MBN ngắn hơn và ngắn hơn 27 cm – 9 cm = 18 cm.

Bài 4 trang 130 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Kiến vàng đi đến đĩa kẹo theo đường MNPQO, kiến đỏ đi đến đĩa kẹo theo đường ABCDEGHO (như hình vẽ). Hỏi đường đi của con kiến nào ngắn hơn?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 72

Hướng dẫn giải

Đường đi của kiến vàng là:

1 + 5 + 7 + 3 = 16 (cm)

Đường đi của kiến đỏ là:

2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 = 15 (cm)

Vì 15 cm < 16 cm nên đường đi của kiến đỏ ngắn hơn đường đi của kiến vàng.

Đáp số: 15 cm

Bài 5 trang 130 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Cây cầu là đường gấp khúc ABCD dài 160m. Đoạn cầu là đường gấp khúc BCD dài 110m. Hỏi đoạn cầu AB dài bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải

Độ dài đoạn cầu AB là:

160 – 110 = 50 (m)

Đáp số: 50m

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên