Toán lớp 2 Bài 70 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 trang 117 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 70 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 trang 117 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 trang 117 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Luyện tập (trang 117 - 118)

Bài 1 trang 117 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tính nhẩm.

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Hướng dẫn giải

200 + 300 = 500

700 – 300 = 400 

600 + 60 = 660

300 + 400 = 700

800 – 400 = 400

850 – 50 = 800

600 + 400 = 1000

1000 – 600 = 400

1000 – 400 = 600

Bài 2 trang 117 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 435 + 352      236 + 528      354 + 63

b) 569 – 426      753 – 236      880 – 54 

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70                                                             

b) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70                                                                                         

Bài 3 trang 117 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Trong các phép tính dưới đây, những phép tính nào có kết quả bé hơn 400, những phép tính nào có kết quả lớn hơn 560?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Hướng dẫn giải

462 + 100 = 562          189 + 200 = 389

570 – 300 = 270          524 + 36 = 560

640 – 240 = 400          725 – 125 = 600

Bài 4 trang 118 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Quan sát một số tuyến đường bộ trong hình vẽ:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

a) Cao Bằng và Vinh, nơi nào xa Hà Nội hơn?

b) Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng (qua Vinh) dài bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải

a) 

Cao Bằng cách Hà Nội 285 km.

Hà Nội cách Vinh 308 km.

Vì 285 km < 308 km nên Vinh xa Hà Nội hơn.

b) 

Quãng đường Hà Nội – Đà Nẵng (qua Vinh) dài: 308 + 463 = 771 (km)

c) Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ số ki-lô-mét là:

858 – 174 = 684 (km)

Luyện tập (trang 119)

Bài 1 trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Đ, S?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70                                                           

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70                                         

Bài 2 trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 536 + 8        67 + 829        432 + 284

b) 253 – 7        561 – 42        795 – 638

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70                                                             

b) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70                                                           

Bài 3 trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Hướng dẫn giải

a) 

672 – 272 = 400

400 + 85 = 485

b) 

525 + 400 = 925

925 – 25 = 900

Bài 4 trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tính:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Hướng dẫn giải

a) 216 + 65 – 81 = 281 – 81 = 200

b) 749 – 562 + 50 = 286 + 50 = 336

Bài 5 trang 119 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Hưởng ứng phong trào phủ xanh đồi trọc, Trường Lê Lợi trồng được 264 cây. Trường Nguyễn Trãi trồng được 229 cây. Hỏi cả hai trường trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

Cả hai trường trồng được số cây là:

264 + 229 = 493 (cây)

Đáp số: 493 cây

Luyện tập (trang 120 - 121)

Bài 1 trang 120 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Chọn câu trả lời đúng.

a) Hiệu của 783 và 745 là:

A. 38             B. 83             C. 48 

b) Tổng của 564 và 82 là:

A. 646            B. 546            C. 482

c) Kết quả tính 347 + 30 – 96 là:

A. 337            B. 218            C. 281

Hướng dẫn giải

a) 

783 – 745 = 38

Chọn A.

b) 

564 + 82 = 646

Chọn A.

c) 

347 + 30 – 96 = 377 – 96 = 281

Chọn C.

Bài 2 trang 121 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Hướng dẫn giải

a) 

340 + 50 = 390 

390 – 45 = 345

345 + 6 = 351

b) 

800 – 600 = 200

200 + 63 = 263

263 – 8 = 255


Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Bài 3 trang 121 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Hướng dẫn giải

Mai cao hơn Mi số xăng-ti-mét là:

119 – 98 = 21 (cm)

Đáp số: 21 cm

Bài 4 trang 121 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tìm chữ số thích hợp:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 70

Bài 5 trang 121 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Bài 5 (trang 121/SGK) Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số. 

Hướng dẫn giải

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 987

Số bé nhất có nhất có ba chữ số: 100

Hiệu hai số đó là: 987 – 100 = 887

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên