Toán lớp 2 Bài 69 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 113 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 69 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 113 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 113 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Luyện tập (trang 113)

Bài 1 trang 113 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tính nhẩm:

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Hướng dẫn giải

30 + 40 = 70               70 – 30 = 40

70 – 40 = 30               40 + 60 = 100

100 – 40 = 60              100 – 60 = 40 

50 + 40 = 90               70 + 30 = 100

100 – 50 = 50

Bài 2 trang 113 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 57 + 28        24 + 67        46 + 39

b) 83 – 19        42 – 38        90 – 76

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69                             

b)

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69                           

Bài 3 trang 113 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Trong các phép tính dưới đây, những phép tính nào có kết quả bé hơn 45, những phép tính nào có kết quả lớn hơn 63?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Hướng dẫn giải

60 + 8 = 68              28 + 30 = 58

94 – 50 = 44              75 – 5 = 70

20 + 19 = 39              87 – 37 = 50

Phép tính có kết quả bé hơn 45 là: 20 + 19; 94 – 50 

Phép tính có kết quả lớn hơn 63 là: 60 + 8; 75 – 5

Bài 4 trang 113 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Quãng đường Hà Nội – Nam Định dài 90 km. Quãng đường Hà Nội – Hòa Bình dài 76 km. Hỏi quãng đường Hà Nội – Nam Định dài hơn quãng đường Hà Nội – Hòa Bình bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải

Quãng đường Hà Nội – Nam Định dài hơn quãng đường Hà Nội – Hòa Bình số ki-lô-mét là:

90 – 76 = 14 (km)

Đáp số: 14 km

Bài 5 trang 113 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Hướng dẫn giải

46 + 9 = 55 

55 – 28 = 27

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Luyện tập (trang 114)

Bài 1 trang 114 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Đ, S?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Sửa:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69               

Bài 2 trang 114 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 28 + 55         45 + 49         37 + 53

b) 61 – 18         53 – 26         92 – 84

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69                           

b) 

  Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69                         

Bài 3 trang 114 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả bé nhất, phép tính nào có kết quả lớn nhất?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Hướng dẫn giải

37 + 40 = 77

88 – 18 = 70 

70 + 5 = 75

100 – 20 = 80

Phép tính có kết quả lớn nhất là: 100 – 20 

Phép tính có kết quả bé nhất là: 88 – 18 

Bài 4 trang 114 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Trong ngày sinh nhật ông:

- Nam hỏi: “Ông ơi, năm nay ông bao nhiêu tuổi ạ?”

- Ông nói: “Cháu tính nhé! Năm nay, bà 58 tuổi, ông hơn bà 5 tuổi”.

Em hãy cùng Nam tính tuổi của ông.

Hướng dẫn giải

Tuổi của ông là:

58 + 5 = 63 (tuổi)

Đáp số: 64 tuổi

Bài 5 trang 114 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tính:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Hướng dẫn giải

a) 54 + 29 – 8 = 83 – 8 = 75

b) 62 – 38 + 7 = 24 + 7 = 31

Luyện tập (trang 115 - 116)

Bài 1 trang 115 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Chọn câu trả lời đúng:

a) Tổng của 64 và 26 là:

A. 90                    B. 80                    C. 38

b) Kết quả tính 34 + 9 – 27 là:

A. 43                    B. 26                    C. 16

c) Hiệu của 71 và 18 là:

A. 63                    B. 53                    C. 89

d) Kết quả tính 53 – 5 + 45 là:

A. 48                    B. 83                    C. 93

Hướng dẫn giải

a) 64 + 26 = 90

Chọn A.

b) 34 + 9 – 27 = 43 – 27 = 16

Chọn C. 

c) 71 – 18 = 53

Chọn B.

d) 53 – 5 + 45 = 48 + 45 = 93

Chọn C.

Bài 2 trang 116 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Bài 2 (trang 116/SGK) Tìm chữ số thích hợp:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Bài 3 trang 116 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

>, <, =

a) 85 – 68 … 20

49 + 33 … 91

b) 54 + 37 …  37 + 54

72 – 27 … 72 – 30 

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69 

b) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69 

Bài 4 trang 116 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Con bò sữa của bác An mỗi ngày cho 20 lít sữa. Con bò sữa của bác Bình mỗi ngày cho ít hơn con bò sữa của bác An 5 lít sữa. Hỏi mỗi ngày con bò sữa của bác Bình cho bao nhiêu lít sữa?

Hướng dẫn giải

Mỗi ngày con bò sữa của bác Bình cho số lít sữa là:

20 – 5 = 15 (lít)

Đáp số: 15 lít

Bài 5 trang 116 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Hướng dẫn giải


74 – 69 = 5

5 + 48 = 53

53 – 30 = 23

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 69

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên