Toán lớp 2 Bài 63 Luyện tập chung trang 97 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 63 Luyện tập chung trang 97 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập chung trang 97 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Luyện tập (trang 97)

Bài 1 trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Đặt tính rồi tính.

267 + 731              328 + 56

698 – 47              721 – 350 

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 63     

Bài 2 trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

 

Quan sát hình.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 63

a) Tính tổng của hai số ghi trên khối lập phương và khối cầu.

b) Tính hiệu của hai số ghi trên khối hộp chữ nhật và khối trụ.

Hướng dẫn giải

a) 

Tổng của hai số ghi trên khối lập phương và khối cầu là:

523 + 365 = 888

b) 

Hiệu của hai số ghi trên khối hộp chữ nhật và khối trụ là:

572 – 416 = 156

Đáp số: a) 888; b) 156

Bài 3 trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Một cửa hàng, buổi sáng bán được 250 kg gạo, buổi chiều bán được 175 kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải

Cả hai buổi cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

250 + 175 = 425 (kg)

Đáp số: 425 kg

Bài 4 trang 97 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 63

a) Bạn nào cầm miếng bìa ghép tính có kết quả bé nhất?

b) Miếng bìa ghi phép tính có kết quả lớn nhất có dạng hình gì?

Hướng dẫn giải

689 – 357 = 332

341 + 250 = 591

914 – 372 = 542 

a) Phép tính có kết quả bé nhất là: 689 – 357 

Bạn nữ cầm miếng bìa ghi phép tính có kết quả bé nhất.

b) Phép tính có kết quả lớn nhất là: 341 + 250 

Miếng bìa ghi phép tính có kết quả lớn nhất có dạng hình tứ giác.

Luyện tập (trang 98)

Bài 1 trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Bạn Mai đã thực hiện một số phép tính như sau:

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 63                                                             

a) Trong các phép tính trên, những phép tính nào sai?

b) Em hãy giúp Mai sửa lại các phép tính sai cho đúng.

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 63                                                             

a) Phép tính B và D sai.

b) Sửa: 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 63             

Bài 2 trang 98 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 63

Hướng dẫn giải

800 – 200 + 135 = 600 + 135 = 735

1000 – 500 + 216 = 500 + 216 = 716

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên