Toán lớp 2 Bài 53 So sánh các số có ba chữ số trang 58 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 53 So sánh các số có ba chữ số trang 58 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 So sánh các số có ba chữ số trang 58 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Hoạt động (trang 58 - 59)

Bài 1 trang 58 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Đ, S?

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

Bài 2 trang 59 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

>, <, = 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

Bài 3 trang 59 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Cho biết số đo chiều cao của bốn con vật như sau:

Đà điểu: 213 cm

Hươu cao cổ: 579 cm

Voi: 396 cm

Gấu nâu: 274 cm

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

a) Trong các vật đó, con vật nào cao nhất, con vật nào thấp nhất?

b) Nêu tên các con vật theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.

Hướng dẫn giải

a) Vì 213cm < 274 cm < 396 cm < 579 cm nên hươu cao cổ là cao nhất, đà điểu là thấp nhất.

b) Các con vật được sắp xếp theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất:

Đà điểu; Gấu nâu; Voi; Hươu cao cổ

Bài 4 trang 59 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Từ ba tấm thẻ ghi các số 2, 3 và 5, mỗi bạn đã tạo ra một số có ba chữ số rồi viết ra giấy (như hình vẽ).

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

a) Trong bốn số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

b) Em có thể tạo được một số lớn hơn bốn số đó hay không?

Hướng dẫn giải

a) Vì 235 < 253 < 325 < 352 nên số lớn nhất là 352, số bé nhất là 235.

b) Số 532.

Luyện tập (trang 59 - 60)

Bài 1 trang 59 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

>; <; =

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

Bài 2 trang 60 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Ở một trung tâm chăm sóc mèo, mỗi chú mèo được đeo một số thẻ như dưới đây:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

Chú mèo nào đeo số bé nhất? Chú mèo nào đeo số lớn nhất?

Hướng dẫn giải

Vì 236 < 263 < 326 < 362 nên chú mèo A đeo số bé nhất, chú mèo D đeo số lớn nhất.

Bài 3 trang 60 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Vẽ 4 điểm rồi ghi các số (như hình vẽ). Nối các điểm đó theo thứ tự các số từ bé đến lớn.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

Bài 4 trang 60 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Mỗi bạn Nam, Việt và Mai chọn một cánh cửa thần kì đến các hành tinh khác nhau. Biết Việt chọn cửa ghi số lớn nhất, Nam chọn cửa ghi số bé nhất. Hỏi mỗi bạn sẽ đến hành tinh nào?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 53

Hướng dẫn giải

Ta có: 184 < 814 < 841

Bạn Việt đến Sao Hải Vương; Bạn Nam đến Sao Mộc

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên