Toán lớp 2 Bài 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 87 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 61 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 87 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 87 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Hoạt động (trang 87)

Bài 1 trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tính.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61                                                             

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

       

Bài 2 trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

                                                   

Đặt tính rồi tính.

543 – 403            619 – 207

758 – 727            347 – 120 

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

   

Bài 3 trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

                                                       

Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu:

600 – 200 = ? 

Nhẩm: 6 trăm – 2 trăm = 4 trăm

600 – 200 = 400

700 – 300            800 – 500

600 – 400            900 – 700

Hướng dẫn giải

700 – 300 = 400              

800 – 500 = 300             

600 – 400 = 200              

900 – 700 = 200

Bài 4 trang 87 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Bác Sơn thu hoạch được 580 kg thóc nếp. Bác Hùng thu hoạch được ít hơn bác Sơn 40 kg thóc nếp. Hỏi bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc nếp?

Hướng dẫn giải

Bác Hùng thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

580 – 40 = 540 (kg)

Đáp số: 540 kg thóc nếp


Luyện tập (trang 88 - 89)

Bài 1 trang 88 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tìm chữ số thích hợp:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

Bài 2 trang 88 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

a) Con bọ rùa có 2 chấm ở cánh đậu trên bông hoa ghi phép tính có kết quả bằng bao nhiêu?

b) Hai bông hoa nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau?

Hướng dẫn giải

678 – 367 = 311

859 – 548 = 311

482 – 70 = 412

a) Con bọ rùa có 2 chấm ở cánh đậu trên bông hoa ghi phép tính có kết quả bằng 412.

b) Bông hoa số 1 và bông hoa số 2 ghi phép tính có kết quả bằng nhau.

Bài 3 trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tìm ô che mưa thích hợp.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

Hướng dẫn giải

362 – 150 = 212

729 – 407 = 322

835 – 30 = 805

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

Bài 4 trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tìm chữ số thích hợp.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

Hướng dẫn giải

245 – 125 = 120

954 – 141 = 813 < 911

727 – 413 = 314 > 304

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

Bài 5 trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Một trường tiểu học có 465 học sinh, trong đó có 240 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam?

Hướng dẫn giải

Trường tiểu học đó có số học sinh nam là:

465 – 240 = 225 (học sinh)

Đáp số: 225 học sinh nữ

Luyện tập (trang 89 - 90)

Bài 1 trang 89 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Trâu sẽ ăn bó cỏ ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Hỏi trâu sẽ ăn bó cỏ nào?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

Hướng dẫn giải

520 – 210 = 310 

983 – 680 = 303

368 – 167 = 201

Vì 201 < 303 < 310 nên 368 – 167 < 983 – 680 < 520 – 210.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

Vậy con trâu ăn bó cỏ màu nâu.

Bài 2 trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Chọn kết quả đúng.

a) 372 – 251 + 437 = ? 

A. 358            B. 558            C. 458

b) 480 – 320 + 382 = ?

A. 342            B. 442            C. 542

Hướng dẫn giải

a) 372 – 251 + 437 = 121 + 437 = 558

Chọn B.

b) 480 – 320 + 382 = 160 + 382 = 542

Chọn C.

Bài 3 trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tìm hiệu của số lớn nhất nằm trong hình tròn và số bé nhất nằm trong hình vuông.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

Hướng dẫn giải

*) Hình vuông

Số bé nhất nằm trong hình vuông: 410

Số lớn nhất nằm trong hình vuông: 824

Hiệu hai số đó là: 824 – 410 = 414

*) Hình tròn

Số bé nhất nằm trong hình tròn: 749

Số lớn nhất nằm trong hình vuông: 842

Hiệu hai số đó là: 842 – 749 = 93

Bài 4 trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Biết chiều dài của một số cây cầu như sau:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

a) Trong các cây cầu trên, cầu nào dài nhất, cầu nào ngắn nhất?

b) Cầu Bãi Cháy dài hơn cầu Trường Tiền bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải

a) Vì 403 m < 666 m < 903 m < 1000 m nên sắp xếp các cây cầu theo chiều dài tăng dần: Cầu Trường Tiền; Cầu Rồng; Cầu Bãi Cháy; Cầu Bến Thủy 2

Cầu dài nhất là cầu Bến Thủy.

Cầu ngắn nhất là cầu Trường Tiền.

b) Cầu Bãi Cháy dài hơn cầu Trường Tiền số mét là:

903 – 403 = 500 (m)

Bài 5 trang 90 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Cho số 780 được xếp bởi que tính như sau:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 61

a) Hãy chuyển chỗ 1 que tính để tạo thành số lớn nhất có thể.

b) Tìm hiệu của số thu được ở câu a và số ban đầu.

Hướng dẫn giải

  chuyển thành  

Hiệu hai số đó là: 798 – 780 = 18

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên