Toán lớp 2 Bài 55 Đề-xi-mét, mét, ki-lô-mét trang 65 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 55 Đề-xi-mét, mét, ki-lô-mét trang 65 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Đề-xi-mét, mét, ki-lô-mét trang 65 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Hoạt động (trang 66)

Bài 1 trang 66 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

a) Mẫu: 2 dm = 20 cm;    3 m = 30 dm;

 2 m = 200 cm

1 dm = … cm;          1 m = … dm;

1 m = … cm;          4 dm = … cm;

5 m = … dm;          3 m = … cm

b) Mẫu: 20 cm = 2 dm;    30 dm = 3 m

30 cm = … dm        50 cm = … dm 

40 dm = … m         20 dm = … m

Hướng dẫn giải

a) 

1 dm = 10 cm;       1 m = 10 dm;

1 m = 100 cm;       4 dm = 40 cm;

5 m = 50 dm;       3 m = 300 cm

b) 

30 cm = 3 dm        50 cm = 5 dm 

40 dm = 4 m           20 dm = 2 m

Bài 2 trang 66 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

v

Chọn độ dài thích hợp.

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 55

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 55

Bài 3 trang 66 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Bạn nào nói đúng?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 55

Hướng dẫn giải

Bảng dài khoảng 2 sải tay của Việt.

Bảng dài khoảng 2 m hay bảng dai khoảng 200 xăng-ti-mét.

Luyện tập (trang 67)

Bài 1 trang 67 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số ?

Mẫu:

2dm + 3dm = 5dm        4m + 6m = 10m 

5dm – 3dm = 2dm        10m – 6m = 4m 

5dm + 8dm = …dm

26dm + 45dm = …dm 

65m – 30m = …m

51m – 16m = …m

Hướng dẫn giải

5dm + 8dm = 13dm

26dm + 45dm = 71dm 

65m – 30m = 35m

51m – 16m = 35m

Bài 2 trang 67 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 55

Để đi đến cầu trượt rồi ra bệp bênh, Rô-bốt cần đi bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải

Rô-bốt cần đi số mét là:

30 + 15 = 45 (m)

Đáp số: 45 m

Bài 3 trang 67 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

v

Nam, Việt và Rô-bốt cùng chơi đá cầu. Nam đá quả cầu bay xa 4 m. Việt đá quả cầu bay xa 5 m. Rô-bốt đá quả cầu bay 7 m.

a) Bạn nào đá quả cầu cầu bay xa nhất?

b) Việt đá quả cầu bay xa hơn Nam bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải

a) Vì 4 m < 5 m < 7 m nên Rô-bốt đá quả cầu bay xa nhất.

b) Việt đá quả cầu bay xa hơn Nam số mét là:

5 – 4 = 1 (m)

Đáp số: a) Rô-bốt;  b) 1m

Khám phá (trang 69 - 70)

Bài 1 trang 69 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

a) Số ?

1 km = … m          ? m = 1 km

b) Chọn câu trả lời thích hợp.

Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng:

A. 2 dm         B. 2 m         C. 2 km

Hướng dẫn giải

a) 1 km = 1000 m         1000 m = 1 km

b) Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng 2 km.

Bài 2 trang 69 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Mẫu: 4 km + 3 km = 7 km

25 km – 10 km = 15 km

8 km + 9 k m = ? km

32 km – 14 km = ? km

Hướng dẫn giải

8 km + 9 km = 17 km

32 km – 14 km = 18 km

Bài 3 trang 70 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Biết chiều dài đoạn đường bộ từ Hà Nội đến một số tỉnh như sau:

Đoạn đường bộ

Chiều dài

Hà Nội – Hà Nam

54 km

Hà Nội – Thái Bình

106 km

Hà Nội – Cao Bằng

280 km

Hà Nội – Lạng Sơn

155 km

a) Trong các tỉnh trên, tỉnh nào xa Hà Nội nhất, tỉnh nào gần Hà Nội nhất?

b) Trong các tỉnh trên, đường bộ từ Hà Nội đến những tỉnh nào dài hơn 100 km?

Hướng dẫn giải

a) Tỉnh xa Hà Nội nhất là tỉnh Cao Bẳng.

Tỉnh gần Hà Nội nhất là tỉnh Hà Nam.

b) Các tỉnh: Hà Nội – Thái Bình; Hà Nội – Cao Bằng; Hà Nội – Lạng Sơn.

Bài 4 trang 70 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Cốc kiện Tròi.

Hành trình cóc lên Thiên Định kiện Trời làm mưa cứu muôn loài được cho như sau:

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 55

Cóc đi 28 km thì gặp cua. Cóc và cua đi thêm 36 km nữa thì gặp hổ và gấu. Cóc, cua, hổ và gấu đi thêm 46 km nữa thì gặp ong mật và cáo. Hỏi:

a) Cóc đi bao nhiêu ki-lô-mét thì gặp hổ và gấu?

b) Tính từ chỗ gặp cua, cóc đi bao nhiêu ki-lô-mét thì gặp ong mật và cáo?

Hướng dẫn giải

a) Cóc cần đi số ki-lô-mét là:

28 + 36 = 64 (km)

b) Cóc cần đi số ki-lô-mét là:

36 + 46 = 82 (km)

Đáp số: a) 64 km; b) 82 km

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên