Trắc nghiệm giải các phương trình lượng giác đặc biệt - Toán lớp 11Trắc nghiệm giải các phương trình lượng giác đặc biệt

Bài 1: Trong các nghiệm của phương trình cos2 3xcos2x- cos2 x=0 trong khoảng (0;π) là:

A. π/2        B. 3π/2        C. π        D. 2π

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 2: Tập nghiệm của phương trình 3sin3x -√3cos9x = 1 + 4sin3 3x là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: A

3sin⁡3x - √3 cos⁡9x = 1 + 4sin3x

⇔ 3 cos3x - √3 cos⁡9x = 1 + 3 sin⁡3 - sin⁡9x

⇔ sin⁡9x - √3 cos⁡9x = 1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 3: Tập nghiệm của phương trình cot2x + 2sin2x = 1/sin2x là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 4: Nghiệm của phương trình 5(1 + cosx) = sin4 x + cos4 x là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: D

Pt ⇔ 5 + 5 cos⁡x = sin4⁡x + cos4⁡x

Ta có 4 ≤ 5 + 5 cos⁡x ≤ 6 ∀x

Sin4⁡x + cos4⁡x < 2 ∀x

⇒ Pt vô nghiệm. Đáp án D

Bài 5: Nghiệm của phương trình tanx + cotx= sin2x – 1 là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 6: Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

A. sinx + 3 = 0

B. 2cos2x -cosx – 1 = 0

C. tanx + 3 = 0

D. 3sinx – 2 = 0

Đáp án: A

|sin⁡x | ≤ 1 ⇒ sin⁡x + 3 ≠ 0 ∀x. Vậy sin⁡x + 3 = 0 vô nghiệm. Chọn A

Bài 7: Phương trình cos(πcos2x) = 1 có nghiệm là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

cos⁡(π cos⁡2x ) = 1

⇔ π cos⁡2x = k2π

⇔ cos⁡2x = 2k. Để pt có nghiệm thì |2k| ≤ 1⇔|k| ≤ 1/2

Mà k nguyên ⇒ k = 0

⇔ cos⁡2x = 0⇔x = π/4 + kπ/2 (k ∈ Z). Chọn B

Bài 8: Tập nghiệm của phương trình sin15x + cos14x = 1 là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

Bằng cách thử trực tiếp. Ta có B là đáp án đúng

Bài 9: Phương trình sau có tập nghiệm là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 10: Phương trình sin3x + cos2x – sinx = 0 có tập nghiệm (0; π) là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: A

sin3x + cos⁡2x-sin⁡x = 0

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại Học cùng VietJack

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký học thử khóa học bởi các thầy cô giỏi bằng cách inbox page Học cùng VietJack

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Nguyễn Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


phuong-trinh-luong-giac.jsp