Trắc nghiệm giải các phương trình lượng giác đặc biệt - Toán lớp 11Trắc nghiệm giải các phương trình lượng giác đặc biệt

Bài 1: Trong các nghiệm của phương trình cos2 3xcos2x- cos2 x=0 trong khoảng (0;π) là:

A. π/2        B. 3π/2        C. π        D. 2π

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 2: Tập nghiệm của phương trình 3sin3x -√3cos9x = 1 + 4sin3 3x là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: A

3sin⁡3x - √3 cos⁡9x = 1 + 4sin3x

⇔ 3 cos3x - √3 cos⁡9x = 1 + 3 sin⁡3 - sin⁡9x

⇔ sin⁡9x - √3 cos⁡9x = 1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 3: Tập nghiệm của phương trình cot2x + 2sin2x = 1/sin2x là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 4: Nghiệm của phương trình 5(1 + cosx) = sin4 x + cos4 x là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: D

Pt ⇔ 5 + 5 cos⁡x = sin4⁡x + cos4⁡x

Ta có 4 ≤ 5 + 5 cos⁡x ≤ 6 ∀x

Sin4⁡x + cos4⁡x < 2 ∀x

⇒ Pt vô nghiệm. Đáp án D

Bài 5: Nghiệm của phương trình tanx + cotx= sin2x – 1 là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 6: Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

A. sinx + 3 = 0

B. 2cos2x -cosx – 1 = 0

C. tanx + 3 = 0

D. 3sinx – 2 = 0

Đáp án: A

|sin⁡x | ≤ 1 ⇒ sin⁡x + 3 ≠ 0 ∀x. Vậy sin⁡x + 3 = 0 vô nghiệm. Chọn A

Bài 7: Phương trình cos(πcos2x) = 1 có nghiệm là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

cos⁡(π cos⁡2x ) = 1

⇔ π cos⁡2x = k2π

⇔ cos⁡2x = 2k. Để pt có nghiệm thì |2k| ≤ 1⇔|k| ≤ 1/2

Mà k nguyên ⇒ k = 0

⇔ cos⁡2x = 0⇔x = π/4 + kπ/2 (k ∈ Z). Chọn B

Bài 8: Tập nghiệm của phương trình sin15x + cos14x = 1 là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

Bằng cách thử trực tiếp. Ta có B là đáp án đúng

Bài 9: Phương trình sau có tập nghiệm là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 10: Phương trình sin3x + cos2x – sinx = 0 có tập nghiệm (0; π) là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: A

sin3x + cos⁡2x-sin⁡x = 0

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 11 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số, Giải tích 11 và Hình học 11.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


phuong-trinh-luong-giac.jsp