Lý thuyết: Phép chia số phức - Toán lớp 12Lý thuyết: Phép chia số phức

A. Tóm tắt lý thuyết

Quảng cáo

    Cho hai số phức z1 = a + bi và z2 = c + di thì:

    - Số phức nghịch đảo của z = a + bi ≠ 0: Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

    - Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án (với z2 ≠ 0)

Ví dụ 1: Số phức nghịch đảo của có phần ảo là:

    A. 1         B. 1/2         C. -1         D. -1/2

Hướng dẫn:

    Chọn D.

    Ta có: Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Ví dụ 2: Phần thực của số phức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng

    A. 16/17         B. 3/4         C. -13/17         D. -3/4

Hướng dẫn:

    Chọn A.

    Ta có: Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Ví dụ 3: Số phức Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có phần thực là

    A. 3         B. 9/13         C. 2         D. -3

Hướng dẫn:

    Chọn C.

    Ta có: Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

    ⇒ Phần thực của z là: 2

Quảng cáo

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết Toán lớp 12 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


so-phuc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12