Bài tập Căn bậc hai cực hay, chọn lọc, có lời giải chi tiếtBài tập Căn bậc hai cực hay, chọn lọc, có lời giải chi tiết

Bài 1: Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định nào đúng

Quảng cáo

    1) Căn bậc hai số học của 1/16 là ±1/4

    2) 0, 1 là một căn bậc hai của 0,01

    3) Nếu a > 1 thì √a > 1

    4) Nếu a > 0 thì a < √a

    A. 1         B. 2         C. 3         D.4

Bài 2: Điều kiện xác định biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    A. b ≤ 0         B. a < 0         C. a ≤ 0         D. a = 0

Bài 3: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án có giá trị là:

    A. 2         B. √5 - 3         C. 3 - √5         D. √2

Bài 4: Với x > y ≥ 0 biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án có kết quả rút gọn là:

    A. x3         C. |x3 |

    B. -x3         D. Kết quả khác

Bài 5: Phương trình Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án có nghiệm là:

Quảng cáo

    A. x = 4         C. x = -2

    B. x = ±4         D. x = 4 và x = -2

Bài 6: Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định nào sai:

    1) Với mọi a, b ∈ Z* thì Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án ( Z* là tập hợp các số nguyên khác 0)

    2) Với mọi a, b ∈ R và b > 0 thì Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    3) Với a, b ∈ N* thì Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án (N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0)

    4) Với mọi a, b ∈ R và a ≠ 0 thì Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    A. 4         B.3         C.2         D.1

Bài 7: Cho m = 4√5 và n = 2√10

    A. m > n;         B. m < n;         C. m = n;         D. m ≤ n

Bài 8: Phương trình: Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án có nghiệm là:

    A. 9/5;         B. 9;         C. 3;         D. √3

Bài 9: Biểu thức: Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án có giá trị bằng:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    B. -(√3 + 2);

    C. √3 + 2;

    D. 2 - √3

Bài 10: Với x > y > 0 thì biểu thức: Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án được rút gọn là:

Quảng cáo

    A. -x√2;         B. x√2;         C. |x|√2;         D. -x√2

Bài 11: Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

    1) √(-a) không có nghĩa

    2) a2 = b2 ⇒ a = b nếu a, b > 0

    3) a + √a + 1 luôn dương a ≥ 0

    4) a - √a + 1 luôn âm với a ≥ 0

    A. 0         B.1         C. 2         D.3

Bài 12: Nghiệm của phương trình Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án là :

    A. x = 9         B. x = √3         C. x = 3         D. x = 9/7

Bài 13: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án có giá trị là:

    A. 1         B. -1         C. √3         D. -√3

Bài 14: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án có giá trị là:

    A. 1         B. √3 + √2         C. √3 - √2         D. √2 - √3

Bài 15: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án có giá trị là:

    A. 0         B. -6         C. -2√5         D. -12√5

Bài 16: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

    A. Nếu 0 < a < 1 thì √a < 1

    B. Căn bậc hai số học của 25 là 5

    C. √(a/b) có nghĩa khi và chỉ khi a, b > 0

    D. a - b = (√a - √b)(√a + √b) với a, b không âm

Bài 17: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án có giá trị là:

    A. 4         B. 2√7         C. 0         D. 8√7

Bài 18: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án xác định khi và chỉ khi

    A.x > 4         B.x < 4         C.x ≥ 4         D.x ≤ 4

Bài 19: So sánh 9 và √79, ta có kết luận sau:

    A. 9 < √79         B. 9 = √79         C. 9 > √79         D. Không so sánh được

Bài 20: Biểu thức Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án xác định khi:

    A. x > 5/2         B. x ≤ 5/2         C. x ≥ 5/2         D.x < 5/2

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B 2. C 3. C 4. A 5. D
6. C 7. A 8. B 9. C 10. D
11. C 12. A 13. D 14. C 15. C
16. C 17. B 18. C 19. C 20. B

Bài 1: Các khẳng định đúng là 2, 3.

Bài 2: Điều kiện xác định:

    -ab2 ≥ 0 ⇔ -a ≥ 0 ⇔ a ≤ 0

Bài 3:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 4: Với x > y ≥ 0 ta có: x - y > 0. Do đó:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 5:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 6: Các khẳng định sai là 1, 4

Bài 11: Các mệnh đề đúng là 2, 3

Bài 12:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 13:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 15:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Chuyên đề Toán 9: đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-1-can-bac-hai-can-bac-ba.jsp


Nhóm học tập 2k7