Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 2 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 2: Life in the countryside

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 2 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Complete the missing parts by “bl” or “cl”

Question 1:He has just bought a ________ack bag.

A. bl        B. cl

Quảng cáo

Đáp án: A

Dịch: Anh ấy vừa mua một chiếc túi màu đen.

Question 2: There are a lot of ________ouds in the sky.

A. bl        B. cl

Đáp án:B

Dịch: Có rất nhiều mây trên bầu trời.

Question 3: At Tet children wear new ________othes.

A. bl        B. cl

Đáp án: B

Dịch: vào dịp tết, trẻ em mặc quần áo mới.

Question 4: The ________ue dress is more expensive than the red one.

A. bl        B. cl

Đáp án: A

Dịch: chiếc váy xanh đắt hơn váy đỏ.

Question 5:She ________ew out the candle and then we sang “Happy Birthday” song.

A. bl        B. cl

Đáp án:A

Dịch: cô ấy thổi nến và sau đó chúng tôi hát bài hát mừng sinh nhật.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Quảng cáo

Question 6:A. beehive        B. disturb       C. electrical       D. convenient

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 7: A. cattle       B. brave       C. grassland       D. nomad

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 8:A. collect       B. generous       C. harvest       D. electrical

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 9:A. local       B. nomad       C. Mongolia       D. motorist

Đáp án:A

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 10:A. buffalo       B. pasture       C. much       D. funny

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 11: A. appliance       B. vast       C. pasture       D. grass

Đáp án:A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ɑː/

Question 12: A. highland       B. time       C.appliance       D. nomadic

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Question 13: A. racing       B. nomadic       C. local       D. collect

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 14: A. paddy       B. vast       C. land       D. cattle

Đáp án:B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɑː/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 15: A. field       C. pick       C. disturb       D. convenient

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i:/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-life-in-the-countryside.jsp