Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 2: Life in the countryside

Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Complete the missing parts by “bl” or “cl”

Question 1:He has just bought a ________ack bag.

A. bl        B. cl

Đáp án: A

Dịch: Anh ấy vừa mua một chiếc túi màu đen.

Question 2: There are a lot of ________ouds in the sky.

A. bl        B. cl

Đáp án:B

Dịch: Có rất nhiều mây trên bầu trời.

Question 3: At Tet children wear new ________othes.

A. bl        B. cl

Đáp án: B

Dịch: vào dịp tết, trẻ em mặc quần áo mới.

Question 4: The ________ue dress is more expensive than the red one.

A. bl        B. cl

Đáp án: A

Dịch: chiếc váy xanh đắt hơn váy đỏ.

Question 5:She ________ew out the candle and then we sang “Happy Birthday” song.

A. bl        B. cl

Đáp án:A

Dịch: cô ấy thổi nến và sau đó chúng tôi hát bài hát mừng sinh nhật.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 6:A. beehive        B. disturb       C. electrical       D. convenient

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 7: A. cattle       B. brave       C. grassland       D. nomad

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 8:A. collect       B. generous       C. harvest       D. electrical

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 9:A. local       B. nomad       C. Mongolia       D. motorist

Đáp án:A

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 10:A. buffalo       B. pasture       C. much       D. funny

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 11: A. appliance       B. vast       C. pasture       D. grass

Đáp án:A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ɑː/

Question 12: A. highland       B. time       C.appliance       D. nomadic

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Question 13: A. racing       B. nomadic       C. local       D. collect

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 14: A. paddy       B. vast       C. land       D. cattle

Đáp án:B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɑː/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 15: A. field       C. pick       C. disturb       D. convenient

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i:/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-life-in-the-countryside.jsp