Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 2 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 2: Life in the countryside

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 2 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1:Farmers work in __________ fields.

A. paddy        B. candy        C. foody        D. funny

Đáp án:A

Giải thích: paddy field: cánh đồng lúa

Dịch: Các bác nông dân làm việc trên cánh đồng lúa.

Question 2:He wants to become a __________ motorist in the future

A. dancing       B. racing        C. herding        D. drawing

Đáp án: B

Giải thích: racing motorist: người lái ô tô đua

Dịch: Anh ấy muốn trở thành người lái ô tô đua trong tương lai.

Question 3:Nomadic gers are built in __________ pasture.

A. big       B. loud        C. vast        D. long

Đáp án: C

Giải thích: vast pasture: đồng cỏ rộng lớn

Dịch: Các căn lều của người du mục được xây trên những đồng cỏ rộng lớn.

Quảng cáo

Question 4: If you ask __________ people, they will tell you the way to Gobi Highlands.

A. national       B. clothing       C. local        D. generous

Đáp án: C

Giải thích: local: thuộc về địa phương

Dịch: Nếu bạn hỏi người dân bản địa, họ sẽ chỉ bạn đường đến cao nguyên Gobi.

Question 5: Have you ever seen a buffalo-drawn __________.

A. cart        B. herd        C. cattle        D. ger

Đáp án: A

Giải thích: buffalo-drawn cart: xe trâu kéo

Dịch: Bạn đã nhìn thấy cái xe trâu kéo bao giờ chưa?

Question 6:Playing with the beehive __________ dangerous.

A. am        B. are       C. be        D. is

Đáp án:D

Giải thích: Ving đứng đầu câu động từ chia số ít

Dịch: Chơi với tổ ong rất nguy hiểm

Question 7: Don’t __________ your father when he is busy working in his room.

A. collect       B. disturb        C. herd        D. pick

Đáp án:B

Giải thích: disturb sb: làm phiền ai

Dịch: Đừng làm phiền bố khi ông ấy đang làm việc trong phòng nhé.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 8:In the picture, there is a girl __________ flowers in the pasture.

A. pick        B. to pick        C. picked        D. picking

Đáp án:D

Giải thích: V-ing dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn

Dịch: Trong tranh, có một cô gái hái hoa trên đồng cỏ.

Question 9: In __________ time, farmers use buffalo-drawn cart to take food home.

A. harvest        B. collect        C. cattle        D. local

Đáp án: A

Giải thích: harvest time: thời gian thu hoạch

Dịch: Trong thời gian thu hoạch, các bác nông dân dùng xe trâu kéo để mang thực phẩm về nhà.

Question 10:There are some little boys __________ cattle in the paddy fields.

A. herd        B. herding        C. to herd        D. herds

Đáp án:B

Giải thích: V-ing dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn

Dịch: Có vài cậu nhóc đang chăn trâu trên cánh đồng.

Question 11:It’s _________ of you to pick me up at the airport.

A. convenient       B. generous        C. electrical        D. local

Đáp án:B

Giải thích: câu khen “it’s + adj + of sb + to V”: cậu thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Cậu thật hào phóng khi đón tớ ở sân bay.

Question 12: Every houses need to have enough electrical _________.

A. grasslands       B. appliances        C. pastures        D. fields

Đáp án: B

Giải thích: electrical appliance: đồ điện

Dịch: Mọi ngôi nhà cần có đầy đủ đồ điện

Question 13:People in my country are very open and _________.

A. friend        B. friendy        C. friends        D. friendly

Đáp án:D

Giải thích: open anh friendly: cởi mở và thân thiện

Dịch: Mọi người ở đất nước tôi rất cởi mở và thân thiện.

Question 14:Max says life in the countryside is _________ than he expected.

A. more convenient        B. convenient

C. the convenient        D. most convenient

Đáp án:A

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài “more + adj dài + than”

Dịch: Max nói rằng cuộc sống ở vùng nông thôn thoải mái hơn anh ta từng mong đợi.

Question 15: I often help my parents dry the ___________ in the yard in front of my house.

A. cattle        B. cart        C. herd        D. cow

Đáp án: C

Giải thích: dry the herd: phơi cỏ khô

Dịch: Tôi thường giúp bố mẹ phơi cỏ ở sân trước nhà.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-life-in-the-countryside.jsp