Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 6 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 6: Folk tales

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 6 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Question 1: A. brave       B. fable       C. tale        D. giant

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /eɪ/

Question 2: A. cunning       B. fund       C. Buddha       D. but

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 3: A. dragon       B. emperor       C. generous        D. orge

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /əʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 4: A. knight       B. princess       C. giant       D. find

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Question 5: A. fold       B. folk       C. fox       D. orge

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Quảng cáo

Question 6:A. evil       B. cruel       C. legend       D. generous

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i:/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 7: A. wicked       B. knight       C. lion       D. mine

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Question 8: A. cruel       B. cunning       C. cure       D. buddha

Đáp án: C

Giải thích:Đáp án C phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʊ/

Question 9: A. glitch       B. chest       C. peach       D. school

Đáp án: D

iải thích: Đáp án D phát âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Question 10: A. princess       B. woodcutter       C. emperor       D. generous

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 11: A. generous       B. good       C. glitch       D. give

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʒ/ các đáp án còn lại phát âm là /g/

Question 12: A. knight       B. king       C. kick       D. kitchen

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A là âm câm, các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 13: A. mean       B. great       C. feature       D. lead

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Question 14: A. wicked       B. kicked       C. booked       D. leaked

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /id/ các đáp án còn lại phát âm là /t/

Question 15: A. legend       B. generous       C. giant       D. ginger

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /g/ các đáp án còn lại phát âm là /ʒ/

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-6-folk-tales.jsp

Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học