Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 6 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 6: Folk tales

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 6 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: My grandmother often told __________ to me when I was young.

A. fairy tales       B. court music       C. wolf pack        D. ogre man

Đáp án: A

Giải thích: fairy tales: truyện cổ tích

Dịch: Bà tôi thường kể chuyện cổ tích cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ.

Question 2: The fox in the fable “The fox and the grape” is very __________.

A. brave        B. generous        C. cunning        D. giant

Đáp án: C

Giải thích: cunning: gian xảo

Dịch: Con cáo trong truyện ngụ ngôn “Con cáo và chum nho” rất gian xảo.

Question 3: Have you ever seen a very huge person, or a __________?

A. tale        B. evil        C. giant        D. glitch

Đáp án: C

Giải thích: giant: người khổng lồ

Dịch: Bạn đã bao giờ trông thấy 1 người cực to lớn, hay còn gọi là người khổng lồ?

Quảng cáo

Question 4: In the story, the princess was walking in the campus of the cattle when an eagle __________.

A. appear        B. appeared       C. was appearing       D. appearing

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc QKTD when QKĐ

Dịch: Trong câu chuyện, công chúa đang đi dạo ở trong lâu đài thì một con đại bàng xuất hiện.

Question 5: Unlike Cam, Tam was a __________ and generous girl.

A. hard-working       B. mean        C. wicked       D. cunning

Đáp án: A

Giải thích: hard-working: chăm chỉ

Dịch: Không như Cám, Tấm là cô gái chăm chỉ và tốt bụng.

Question 6: There is a __________ that this temple has an ogre.

A. evil        B. Buddha       C. emperor        D. legend

Đáp án: D

Giải thích: legend: truyền thuyết

Dịch: Có một truyền thuyết là ngôi chùa này có 1 con yêu tinh.

Question 7: At 7 p.m. yesterday, the lion __________ its meal in the zoo

A. is having       B. was having       C. had       D. has

Đáp án: B

Giải thích: câu chia thời quá khứ tiếp diễn vì có mốc thời gian “at + thời gian cụ thể + yesterday.

Dịch: Vào 7h tối qua, con sư tử đang ăn tối trong sở thú.

Quảng cáo

Question 8: The fable is about a race __________ a tortoise and a hare.

A. between        B. behind       C. next        D. front

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ between…and…: giữa…và…

Dịch: Câu chuyện ngụ ngôn kể về cuộc đua giữa một con rùa và một con thỏ.

Question 9: The glitch was so __________ that the two kids felt afraid.

A. cruel        B. nice       C. kind       D. generous

Đáp án: A

Giải thích: cruel: độc ác

Cấu trúc “be + so + adj + that + S V”: quá…đến nỗi mà…

Dịch: Mụ phù thuỷ quá độc ác đến nỗi mà 2 đứa trẻ thấy sợ.

Question 10: Cinderella lives unhappily because her step mother isn’t kind __________ her.

A. with        B. to        C. of        D. on

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc “be kind to sb”: đối xử tốt với ai

Dịch: Cinderella không hạnh phúc vì mẹ kế đối xử không tốt với cô.

Question 11: I __________ of meeting a prince last night.

A. dreaming       B. dream        C. dreamt        D. to dream

Đáp án: C

Giải thích: Câu chia thời quá khứ đơn vì có mốc thời gian “last night”

Dịch: Tôi mơ gặp 1 hoàng tử tối qua.

Question 12:The princess __________ by a brave knight after five days.

Quảng cáo

A. was rescued       B. rescue        C. rescued        D. rescuing

Đáp án:A

Giải thích: câu chia bị động thời quá khứ đơn

Dịch: Cô công chúa được cứu thoát bởi một hiệp sĩ dũng cảm sai 5 ngày giam giữ.

Question 13:John fell of the ladder when he __________ the wall.

A. paints       B. paint       C. was painting       D. painted

Đáp án:C

Giải thích: cấu trúc câu QKTD when QKĐ

Dịch: John ngã thang khi đang sơn tường.

Question 14:What was the end __________ the story?

A. on        B. of        C. to        D. at

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ “the end of”: cái kết của…

Dịch: Cái kết của câu chuyện là gì?

Question 15: He tried __________ the dragon because it harmed the village.

A. beat        B. beating        C. to beat        D. beats

Đáp án: C

Giải thích: try to V: cố gắng làm gì

Dịch: Anh ấy cố gắng đánh bại con rồng vì nó làm hại dân làng.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-6-folk-tales.jsp