Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 7 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 7: Pollution

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 7 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: Do you know what is the cause __________ pollution?

A. of        B. in        C. on        D. for

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “cause of st”: nguyên nhân dẫn đến cái gì

Dịch: Bạn có biết nguyên nhân gây ô nhiễm là gì không?

Question 2: My mother has to measure blood __________ every month

A. billboard       B. pressure       C. groundwater       D. earplug

Đáp án:B

Giải thích: cụm từ “blood pressure”: huyết áp

Dịch: Mẹ tôi phải đi đo huyết áp mỗi tháng.

Question 3: __________ pollution is harmful or annoying level of noise, as from vehicles, industry activities, etc.

A. light       B. visual        C. soil       D. noise

Đáp án: D

Giải thích: noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn

Dịch: Ô nhiễm tiếng ồn là mức độ có hại của tiếng ồn, ví dụ như tiếng ồn từ phương tiện giao thông, hay các hoạt động công nghiệp.

Quảng cáo

Question 4: Parents should teach children not to __________ wastes on the road

A. litter        B. poison        C. cause        D. measure

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “litter waste”: vứt rác

Dịch: Các bậc phụ huynh nên dạy con trẻ đừng vứt rác trên đường.

Question 5:I can’t hear your voice __________ I’m wearing an earplug

A. although       B. due        C. however        D. because

Đáp án: D

Giải thích: because + mệnh đề: bởi vì

Dịch: Tôi chẳng nghe bạn nói gì vì tôi đang đeo cái bịt tai.

Question 6:His grandfather made him __________ hard when he was small

A. study       B. to study       C. studying        D. studied

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc: “make sb V”: bắt ai làm gì

Dịch: Bố mẹ bắt anh ấy học hành vất vả hồi nhỏ

Question 7: This picture __________ the contamination of ground water.

A. illustrate        B. illustrating       C. illustrates        D. illustrated

Đáp án: C

Giải thích: chủ ngữ số ít + động từ số ít

Dịch: Bức tranh này minh hoạ ô nhiễm nước ngầm.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 8: Could you list some non-point source __________?

A. pollution        B. pollutants       C. polluting       D. polluted

Đáp án: A

Giải thích: non-point pollution: ô nhiễm không nguồn

Dịch: Bạn có thể kể tên vài ô nhiễm không nguồn được không?

Question 9: Scientists has just come up __________ a solution to hearing loss

A. to        B. on        C. with        D. down

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ “come up with”: nảy ra

Dịch: Các nhà khoa học vừa mới nghĩ ra một giải pháp cho suy giảm thính lực.

Question 10: If we dump a plastic into the ground, it __________ a long time to disappear.

A. will take       B. take       C. took       D. takes

Đáp án: A

Giải thích: câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S will V”

Cấu trúc: “take a long time to V”: cần thời gian dài để làm gì

Dịch: Nếu chúng ta xả rác thải nhựa ra bề mặt trái đất, nó sẽ cần một khoảng thời gian dài để phân huỷ.

Question 11: Pollutions are harmful __________ human health

A. with       B. at        C. to        D. on

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc: “be harmful to st”: có hại cho cái gì

Dịch: Ô nhiễm có hại cho sức khoẻ con người.

Question 12: __________ water resulted in the death of many aquatic animals.

A. Contaminate       B. Contaminated       C. Contaminating       D. Contamination

Đáp án: B

Giải thích: Contaminated water: nước bị ô nhiễm

Dịch: Nước bị ô nhiễm gây ra cái chết của nhiều sinh vật biển.

Question 13:What would you do if a factory in your neighborhood __________ untreated water into the river?

A. dump       B. dumped        C. dumping       D. dumps

Đáp án: B

Giải thích: câu điều kiện loại 2: If + S + Ved, S would V

Dịch: Bạn sẽ làm gì nếu nhà máy gần nhà xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài sông?

Question 14:Have you ever heard about the __________ of radioactive pollution?

A. affects       B. effects        C. pollutes        D. poisons

Đáp án:B

Giải thích: effect (n): tác hại

Dịch: Bạn đã nghe qua về tác tại của ô nhiễm phóng xạ chưa?

Question 15: : __________ pollution is the increase of temperature caused by human activity.

A. visual        B. water        C. thermal        D. radioactive

Đáp án: C

Giải thích: thermal pollution: ô nhiễm phóng xạ

Dịch: Ô nhiễm phóng xạ là sự tăng lên của nhiệt độ gây ra bởi hoạt động của con người.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-pollution.jsp