Lý thuyết, Bài tập Vật Lí 6 Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Lý thuyết, Bài tập Vật Lí 6 Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

A. Lý thuyết

1. Mặt phẳng nghiêng là gì?

Mặt phẳng nghiêng là một mặt phẳng được đặt có độ nghiêng so với mặt đất.

Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án

2. Tác dụng của mặt phẳng nghiêng

- Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo (đẩy) vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

- Mặt phẳng càng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

II. Phương pháp giải

1. Cách xác định độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng

Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án

Để xác định độ nghiêng của mặt phẳng ta căn cứ vào tỷ số Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án

Trong đó h là độ cao và Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án là chiều dài của mặt phẳng nghiêng (h và Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án phải cùng một đơn vị).

Nếu tỷ số đó càng lớn thì độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng lớn và ngược lại.

2. Các cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng

Dựa vào tỷ số Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án :

- Với độ cao h không đổi, muốn làm giảm độ nghiêng thì ta tăng chiều dài Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án của mặt phẳng nghiêng.

- Với chiều dài Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án của mặt phẳng nghiêng không đổi, muốn làm giảm độ nghiêng của nó thì ta giảm độ cao h.

3. Lưu ý

Đường đi trên mặt phẳng nghiêng không phải là chỉ trên một đường thẳng mà có thể là trên những đường ngoằn ngoèo hay những đường gấp khúc.

Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án

B. Trắc nghiệm

Bài 1: Trong các cách sau, cách nào không làm giảm được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

A. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

B. giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

C. giảm chiều cao kê của mặt phẳng nghiêng.

D. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

Để giảm góc nghiêng có thể:

- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

- Giảm chiều cao kê của mặt phẳng nghiêng.

- Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

⇒ Đáp án B

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm………. tác dụng của lực.

A. tăng      B. thay đổi hướng

C. giảm      D. lệch đi

Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực.

⇒ Đáp án B

Bài 3: Kết luận nào là đúng khi nói về việc sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên thùng xe ô tô?

A. Lực để kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của thùng hàng.

B. Lực để kéo vật lên bằng trọng lượng của thùng hàng.

C. Lực để kéo vật lên lớn hơn trọng lượng của thùng hàng.

D. Lực để kéo vật lên có cường độ bất kì.

Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên thùng xe ô tô thì lực để kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của thùng hàng.

⇒ Đáp án A

Bài 4: Khi dùng mặt phẳng nghiêng

A. trọng lượng của vật giảm đi.

B. hướng của trọng lượng thay đổi.

C. cả hướng và độ lớn của trọng lực thay đổi.

D. trọng lượng của vật không thay đổi.

Khi dùng mặt phẳng nghiêng, trọng lượng của vật không thay đổi ⇒ Đáp án D

Bài 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng ……..

A. càng giảm      B. càng tăng

C. không thay đổi      D. tất cả đều đúng

Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng giảm

⇒ Đáp án A

Bài 6: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?

A. Cái kéo      B. Cầu thang gác

C. Mái nhà      D. Cái kìm

Cầu thang gác là dụng cụ ứng dụng của mặt phẳng nghiêng ⇒ Đáp án B

Bài 7: Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo

A. xấp xỉ hơn trọng lượng của vật.

B. đúng bằng hơn trọng lượng của vật.

C. nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. lớn hơn trọng lượng của vật.

Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

⇒ Đáp án C

Bài 8: Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

B. làm giảm trọng lượng của vật.

C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật ⇒ Đáp án C

Bài 9: Sàn nhà cao hơn mặt đường 50 cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài và độ cao h nào sau đây?

A. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án < 50 cm, h = 50 cm.

B. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án = 50 cm, h = 50 cm

C. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án > 50 cm, h < 50 cm

D. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án > 50 cm, h = 50 cm

Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài > 50 cm, độ cao h = 50 cm ⇒ Đáp án D

Bài 10: Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng 2000N lên cao 1,2m với lực kéo 500N thì phải dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài bằng bao nhiêu?

A. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án > 4,8 m      B. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án < 4,8 m

C. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án = 4 m      D. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án = 2,4 m

Lực kéo nhỏ hơn 4 lần, vậy chiều dài Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án phải lớn hơn chiều cao h là 4 lần tức là

Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án > 4.1,2 = 4,8 m

⇒ Đáp án A

Lý thuyết và Bài tập Vật Lí lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.