Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo Học kì 1 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1

Tổng hợp Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo Học kì 1 chọn lọc, có đáp án như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo Học kì 1

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:………….  

2. Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 2 chữ số khác nhau là:

A. 987

B. 997

C. 999

D. 989

3. Viết số tiếp theo vào dãy số: 234; 237; 240; ...

A. 239

B. 241

C. 242

D. 243

4. Các số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 854; 640; 920; 310; 666

B. 920; 854; 666; 640; 310

C. 666; 640; 854; 310; 920

D. 310; 640; 666; 854; 920

5. Điền tiếp hai số vào dãy sau để được dãy số có quy luật:

a) 1; 3; 5; 7;…….; ……

b) 2; 4; 6; 8; …...; ……

c) 0; 4; 8; 12; …..; …...

d) 12; 23; 34; 45;……;……

6. Hiệu của số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số tròn chục nhỏ nhất là:……..

7. Tổng của một số với số nhỏ nhất có ba chữ số là 120. Số đó là:………….

8. Cho các số vừa lớn hơn 900 vừa bé hơn 1000. Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đó là:………………….

9. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết tiếp vào chỗ trống:

Đọc số

Viết số

Viết thành tổng các trăm, chục và đơn vị

Bảy trăm bảy mươi lăm

…………

…………………

…………………………………………………

329

329 = 300 + 20 + 9

Sáu trăm linh năm

…………

…………………

………………………………………….…

925

…………………

 

 Bài 2.  Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Thư viện trường em có tất cả 500 cuốn sách gồm sách văn học và sách thiếu nhi. Sách văn học có 213 cuốn. Hỏi sách thiếu nhi có bao nhiêu cuốn?

Bài giải

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

................................

................................

................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 + 132 = 454, số thích hợp điền vào ô trống là:…………………..

2.Hiệu của hai số bằng 8, số trừ bằng 5. Giá trị của số bị trừ là:

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

3. Số trừ là bao nhiêu biết rằng số bị trừ là 352 và hiệu là 338?

A. 14

B. 790

C. 24

D. 690

4. Tìm số bị trừ biết số trừ là 620 và hiệu là 380

A. 340

B. 1000

C. 440

D. 240

5. Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: 10 < 5 × Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 < 20

6. Số cần điền vào ô trống trong phép tính sau là: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 × 5 = 95 - 55

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

7. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

8.Để giúp nhện trắng về được nhà, em hãy điền đáp số đúng của bài toán vào chỗ chấm nhé!

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Số bị trừ

136

271

100

Số trừ

124

336

Hiệu

29

245

45

Bài 2. Số?

a) 3; 6; 9;Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 ; Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b) 10; 12; 14; Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3; Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

c) 21; 24; 27; Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 ; Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Tìm số hạng chưa biết trong các phép tính sau:

a. 30 + Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 = 750

b. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 + 211 = 619

c. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3+ 20 = 830

d. 100 + Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 = 206

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt nội dung Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo, để mua tài liệu mời Thầy/Cô xem thử:

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên