Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Nối cột A với cột B

Quảng cáo
A B

1. Would you like some orange juice?

2. What does Max look like?

3. What does your mother do?

4. What time is it?

5. What is your nationality?

6. Is he a doctor?

7. Who is tidier, Bing or Clara?

8. Do you like bread?

a. It’s half past eleven.

b. Yes, please.

c. Clara is tidier.

d. No, I don’t.

e. I’m Vietnamese.

f. He is tall.

g. No, he isn’t.

h. She is a nurse.

1-b 2-f 3-h 4-a 5-e 6-g 7-c 8-d

Exercise 2: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng.

1. LLAT _________________

2. NKID _________________

Quảng cáo

3. THNI _________________

4. INGCLYC _________________

5. RTOSH _________________

6. FULRCHEE _________________

7. YLLOEV _________________

8. OUYNG _________________

1. Tall 2. Kind 3. Thin 4. Cycling
5. Short 6. Cheerful 7. Lovely 8. Young

Exercise 3: Chọn đáp án đúng

1. __________ is younger, you or your brother?

A. What     B. Who     C. Why     D. When

2. What does he __________ like?

A. look    B. do     C. see     D. have

3. Would you __________ some tea?

A. get     B. like     C. give     D. are

4. My friend __________ short and fat.

A. be     B. am     C. is     D. are

5. - What are you doing, Linda? – I’m __________ an email.

A. reading     B. listening     C. writing     D. speaking

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

6. Is he __________ footballer?

A. a     B. an     C. the     D. X

7. What __________ your grandmother look like?

A. do     B. does     C. is     D. will

8. My sister is slimmer __________ your sister.

A. to     B. would    C. and     D. than

1. B 2. A 3. B 4. C
5. C 6. A 7. B 8. D

Exercise 4: Chọn từ khác loại

1. A. Old    B. Short     C. Teacher     D. Beautiful

2. A. Friendly    B. Lovely     C. Happily     D. Pretty

3. A. Thick    B. Than     C. Thin    D. Slim

4. A. Childhood    B. Footballer     C. Engineer    D. Writer

1. C 2. C 3. B 4. A

Exercise 5: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver and my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She like playing football. She is lovely and cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is slim but very sporty.

Exercise 6: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. like/ What/ his/ does/ look/ brother?

________________________________________________________.

2. taller/ I’m/ sister/ than/ my.

________________________________________________________.

3. father/ or/ Who/ stronger/ is/ brother/ the/ the?

________________________________________________________.

4. is/ dictionary/ The/ thick.

________________________________________________________.

1. What does his brother look like?

2. I’m taller than my sister.

3. Who is stronger, the brother or the father?

4. The dictionary is thick.

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-what-does-he-look-like.jsp