Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Điền this/ that/ these/ those thích hợp vào chỗ trống

Quảng cáo
Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án
1. This 2. Those 3. That 4. This 5. These
6. Those 7. This – pen 8. That – rubber 9. These – chairs

Exercise 2: Viết tên trang phục dưới ảnh tương ứng

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án
1. Jeans 2. Scarf 3. Jacket 4. Skirt
5. Shoes 6. Blouse 7. Dress 8. Gloves
Quảng cáo

Exercise 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

expensive    at    That     is     much     Excuse    a    help

1. _____________ shirt is white.

2. Can I _____________ you?

3. How much _____________ this jumper?

4. ____________ me. Can I have a look?

5. I want ____________ green jacket.

6. This scarf is 100 thousand dong. It’s ____________.

7. How ____________ are those jeans?

8. Can I have a look ____________ that bag?

1. That 2. help 3. is 4. Excuse
5. a 6. expensive 7. much 8. at

Exercise 4: Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh.

1. shoes/ Those/ blue/ are.

_____________________________________________________.

2. they/ much/ How/ are?

_____________________________________________________?

3. cheaper/ This/ that/ is/ dress/ than/ dress.

_____________________________________________________.

4. at/ I/ that/ have/ Can/ a/ hat/ look?

_____________________________________________________?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

5. are/ jeans/ 20 dollars/ Those.

_____________________________________________________.

6. you/ I/ Can/ help?

_____________________________________________________?

7. can/ supermarket/ fruits/ You/ in/ buy/ the/ some.

_____________________________________________________.

8. are/ yellow/ nice/ These/ very/ trouser.

_____________________________________________________.

1. Those shoes are blue.

2. How much are they?

3. This dress is cheaper than that dress.

4. Can I have a look at that hat?

5. Those jeans are 20 dollars.

6. Can I help you?

7. You can buy some fruits in the supermarket.

8. These yellow trousers are very nice.

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-17-how-much-is-the-t-shirt.jsp