Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Điền this/ that/ these/ those thích hợp vào chỗ trống

Quảng cáo
Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án
1. This 2. Those 3. That 4. This 5. These
6. Those 7. This – pen 8. That – rubber 9. These – chairs

Exercise 2: Viết tên trang phục dưới ảnh tương ứng

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án
1. Jeans 2. Scarf 3. Jacket 4. Skirt
5. Shoes 6. Blouse 7. Dress 8. Gloves
Quảng cáo

Exercise 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

expensive    at    That     is     much     Excuse    a    help

1. _____________ shirt is white.

2. Can I _____________ you?

3. How much _____________ this jumper?

4. ____________ me. Can I have a look?

5. I want ____________ green jacket.

6. This scarf is 100 thousand dong. It’s ____________.

7. How ____________ are those jeans?

8. Can I have a look ____________ that bag?

1. That 2. help 3. is 4. Excuse
5. a 6. expensive 7. much 8. at

Exercise 4: Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh.

1. shoes/ Those/ blue/ are.

_____________________________________________________.

2. they/ much/ How/ are?

_____________________________________________________?

3. cheaper/ This/ that/ is/ dress/ than/ dress.

_____________________________________________________.

4. at/ I/ that/ have/ Can/ a/ hat/ look?

_____________________________________________________?

Quảng cáo

5. are/ jeans/ 20 dollars/ Those.

_____________________________________________________.

6. you/ I/ Can/ help?

_____________________________________________________?

7. can/ supermarket/ fruits/ You/ in/ buy/ the/ some.

_____________________________________________________.

8. are/ yellow/ nice/ These/ very/ trouser.

_____________________________________________________.

1. Those shoes are blue.

2. How much are they?

3. This dress is cheaper than that dress.

4. Can I have a look at that hat?

5. Those jeans are 20 dollars.

6. Can I help you?

7. You can buy some fruits in the supermarket.

8. These yellow trousers are very nice.

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-17-how-much-is-the-t-shirt.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên