Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Global success (có đáp án)Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 Global success (có đáp án)

Quảng cáo

Ngữ pháp

I. Hỏi – đáp về môn học yêu thích của ai đó

Câu hỏi:

What’s your favourite subject? (Môn học yêu thích của bạn là gì?)

Câu trả lời:

It’s …. (Đó là ….)

Ví dụ:

- What’s your favourite subject? (Môn học yêu thích của bạn là gì?) 

- It’s English. (Đó là môn tiếng Anh.) 

* Mở rộng:

Ngoài cách trả lời trên, các em cũng có thể trả lời câu hỏi này bằng các cách khác:

I like …. (Mình thích môn ….)

My favourite subject is …. (Môn học yêu thích của mình là ….)

II. Hỏi – đáp về việc tại sao ai lại thích một môn học nào đó

Câu hỏi:

Why do you like ….? (Tại sao bạn lại thích môn ….?)

Quảng cáo

Câu trả lời:

Because I want to be …. (Bởi vì mình muốn trở thành ….)

Ví dụ:

- Why do you like Maths? (Tại sao bạn lại thích môn Toán?)

- Because I want to be a Maths teacher in the future. (Bởi vì mình muốn trở thành một giáo viên dạy Toán trong tương lai.)

* Mở rộng:

Ngoài cách trả lời trên, các em cũng có thể tự đưa ra những câu trả lời khác khi được hỏi câu hỏi:

Ví dụ:

- Why do you like English? (Tại sao bạn lại thích môn Tiếng Anh?)

  Because I think it’s important for my career in the future. (Bởi vì mình nghĩ nó rất quan trọng cho sự nghiệp của mình trong tương lai.) 

- Why do you like Science? (Tại sao bạn lại thích môn Khoa học?)

  Because I enjoy learning about how things work around us. (Bởi vì mình thích việc tìm hiểu cách mọi thứ vận hành xung quanh chúng ta.)

Quảng cáo

Bài tập

Exercise 1. Complete the sentences.

1. My favourite _________ is English.

2. I like English _________ I want to be _________ English teacher.

3. My _________ subject is maths.

4. I like _________ because I want to be a singer.

5. I _________ to be a PE teacher. My favourite subject is _________.

6. I like computers, my favourite subject is _________ because I want to be an _________.

7. I like _________. My favourite subject is art.

8. I can _________, I want to be a singer. My favourite subject is music.

9. I want to be a _________, my favourite subject is art.

10. My favourite subject is maths because I want to be a _________.

11. I can _________. I like art because I want to be a _________.

12. My favourite subject is _________ because I want to be a scientist.

13. I want to be a vet because I love _________.

14. My favourite subject is _________ because I love mountains and rivers.

15. I want to be a _________ because I like cooking.

Quảng cáo

Đáp án:

1. subject

2. because - an

3. favourite

4. music

5. want

6. PE

7. drawing

8. sing

9. painter

10. maths teacher

11. draw - painter

12. science

13. animals

14. geography

15. cook

Exercise 2. Read and match.

1. What is your mother’s job?

A. I have Vietnamese and IT.

2. What’s your favourite subject?

B. She is a teacher.

3. Is your favourite subject music?

C. I want to be a cook.

4. Why do you like maths?

D. Yes, I do.

5. What subjects do you have today?

E. No, I have it on Tuesdays.

6. What’s your dream job?

F. It’s English.

7. When do you have English?

G. Because I want to be a maths teacher.

8. Do you like IT?

H. Because I want to be a painter.

9. Why do you like art?

I. No, it isn’t. I like science.

10. Do you have PE on Thursdays?

J. I have English on Mondays.

Đáp án:

1. B

2. F

3. I

4. G

5. A

6. C

7. J

8. D

9. H

10. E

Bài 3: Circle the odd one out.

1. A. teacher             B. want                    C. painter                 D. singer

2. A. PE                  B. IT                        C. art                        D. favourite.

3. A. May                 B. Monday              C. Friday                 D. Thursday

4. A. city                  B. village                 C. town                    D. school

5. A. birthday           B. chips                   C. grapes                 D. jam

6. A. cook               B. draw                    C. paint                    D. horse

7. A. building           B. garden                 C. big                       D. computer room

8. A. mountains        B. Thailand              C. American            D. Malaysia

Đáp án:

1. B

2. D

3. A

4. D

5. A

6. D

7. C

8. A

Exercise 4. Read and answer the questions.

My name is Trang. I’m ten years old. I am studying at a school in the mountains. My favourite subjects are English and art. I don’t like science because I am not good at it. I like English because I want to be an English teacher. I can draw, so I love art. I also want to be a painter in the future. I have English on Mondays and art on Thursdays. There is a big art room at my school. I like to go there after lessons to draw pictures and talk about them in English. My best friend Minh likes computers very much. His favourite subject is IT because he wants to be an IT teacher when he grows up. I will try my best to study well. Now, tell me about your favourite subjects.

1. How old is Trang?

2. Where is her school?

3. What are her favourite subjects?

4. Does she like science?

5. Why does she like English?

6. What can she do?

7. Why does she like art?

8. How many art rooms are there at her school?

9. Is the art room small or big?

10. Why does she go to the art room?

11. When does she go to the art room?

12. When does she have English and art?

13. What is Minh’ favourite subject?

14. Why does Minh like IT?

Đáp án:

1. She is ten/10.

2. It is in the mountains.

3. Her favourite subjects are English and art.

4. No, she doesn’t.

5. Because she wants to be an English teacher.

6. She can draw.

7. Because she wants to be a painter.

8. There is a big art room at her school.

9. It is big.

10. Because she can draw pictures and talk about them in English.

11. She goes to the art room after lessons.

12. She has English on Mondays and art on Thursdays.

13. His favourite subject is IT.

14. Because he wants to be an IT teacher.

Exercise 5. Find the mistakes and correct them.

1. My favourite subjects is Maths and science.

2. What’s his favourite subject? She likes English.

3. When subjects do you have today? I have art, history and geography.

4. I like PE because I want be a PE teacher.

5. Is your favourite subject art? No, I am.

6. I like English because I want to be a English teacher.

7. I like sing. My favourite subject is music.

8. Do you like IT? No, I am not.

9. What you want to be when you grow up?

10. He like cooking. He wants to be a cook.

Đáp án:

1. is → are

2. She → He

3. When → What

4. be → to be

5. I am → it isn’t

6. a → an

7. sing → singing

8. am not → don’t

9. What you → What do you

10. like → likes
Lưu trữ: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 8 (sách cũ)

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-what-subjects-do-you-have-today.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên