Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 1 an ăn ân on ôn ơn trang 29, 30 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tuần 7 Tiết 1 an ăn ân on ôn ơn trang 29, 30 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 1 an ăn ân on ôn ơn trang 29, 30 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 29 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) – an, ăn, ân, on, ôn, ơn

    - bàn chân, mơn mởn, lon ton, thợ lặn, bồn chồn

b) Ở nhà, Sơn giở vở ra vẽ. Sơn vẽ đàn gà. Gà mẹ và bốn chú gà con tha thẩn giữa sân.

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các vần: an ăn ân on ôn ơn

2. (trang 29 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống: an, ăn, ân, on, ôn hay ơn?

thủ m……..                     lợn  c…………                          giận h….ˋ…

ngựa v…ˋ…                    b.. ˋ…… ghế                             c……… đĩa

Trả lời:

thủ môn                     lợn  con                          giận hờn

ngựa vằn                    bàn ghế                             cân đĩa

3. (trang 29 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 1 an ăn ân on ôn ơn trang 29, 30 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 1 an ăn ân on ôn ơn trang 29, 30 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

4. (trang 30 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Thư giãn: Tô màu bóng bay

Tô màu đỏ vào quả bóng chứa on, an; màu xanh vào quả bóng chứa ôn, ân; mà vàng vào quả bóng chứa ăn, ơn

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 1 an ăn ân on ôn ơn trang 29, 30 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tô màu đỏ vào quả bóng chứa on, an; màu xanh vào quả bóng chứa ôn, ân; mà vàng vào quả bóng chứa ăn, ơn

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 1 an ăn ân on ôn ơn trang 29, 30 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

5. (trang 30 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc và viết từ ngữ sau: bàn chân

Trả lời:

Quan sát và viết từ: bàn chân

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác