Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 2 en ên in un am ăm âm trang 30, 31 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tuần 7 Tiết 2 en ên in un am ăm âm trang 30, 31 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 2 en ên in un am ăm âm trang 30, 31 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 30 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) – en, ên, in, un, am, ăm, âm

    - ngọn nến, dế mèn, quả chín, vun vén, tăm tre, âm thầm

b) Nhà bà Tâm có giàn nho. Bà chăm giàn nho lắm. Đến mùa nho chín, quả nho đỏ sẫm, ăn vừa giòn vừa ngon.

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các vần: en ên in un am ăm âm

2. (trang 30 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a) am, ăm, âm hay in?

b) nền, sen, phùn hay chín?

lá …………..               

mưa ………….            

………… nhà                           

quả …………

Trả lời:

a) am, ăm, âm hay in?

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 2 en ên in un am ăm âm trang 30, 31 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)bụ bẫm                    tấm thảm                    con tằm                         bù nhìn

b) nền, sen, phùn hay chín?

 lá sen                    mưa phùn                   nền nhà              quả chín

3. (trang 31 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Xếp các tiếng dưới đây vào cột phù hợp

bùn, nền, đèn, đến, tin, đun, nhìn, bến, len, chun, kín, thẹn

en

ên

in

un

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Trả lời:

en

ên

in

un

đèn, len, thẹn

 

nền, đến, bến

tin, nhìn, kín

bùn, đun, chun

4. (trang 31 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Thư giãn: Tô màu cho hoa

Em hãy tô màu đỏ vào bông hoa chứa en, màu cam vào bông hoa chứa ên, màu vàng vào bông hoa chứa in và máu tìm vào bông hoa chứa un

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 2 en ên in un am ăm âm trang 30, 31 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tô màu đỏ vào bông hoa chứa en, màu cam vào bông hoa chứa ên, màu vàng vào bông hoa chứa in và màu tím vào bông hoa chứa un

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 7 Tiết 2 en ên in un am ăm âm trang 30, 31 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

5. (trang 31 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết 1 – 2 từ ngữ có tiếng chứa

- âm

- un

Trả lời:

Tiếng có chứa

- âm: ngâm; châm; mâm; nấm; tầm; nậm; lầm

- un: chun; lùn; bún; hùn; vun

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên