Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 1: Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đó được đo ở đktc.

Câu 2: Cho các phản ứng sau:

Quảng cáo

2Cu + O2 −to→ 2CuO

CuO + H2 −to→ Cu + H2O

CaCO3 −to→ CaO + CO2

4FeO + O2 −to→ 2Fe2O3

Ba(OH)2+ FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2

BaO + H2O → Ba(OH)2

2KClO3 −to→ 2KCl + 3O2

BaCO3 −to→ BaO + CO2

Fe2O3 + 2Al −to→ Al2O3 + 2Fe

2KMnO4 −to→ K2MnO4 + MnO2 + O2

Quảng cáo

2Fe(OH)3 −to→ Fe2O3 + 3H2O

CaCO3 + 2HCl →CaCl2 + CO2↑ + H2O

Hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng háo hợp? Phản ứng nào là phản ứng phân huỷ?

Câu 3:

Lập công thức hoá học một loại oxit của photpho, biết rằng hoá trị của photpho là V.

Lập công thức hoá học của crom(III) oxit.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Thể tích khí metan CH4 nguyên chất:

     (1000 x 98)/100 = 980 (lít) ; (1m3 = 1000 lít)

Ta có: nCH4 = VCH4/22,4= 980/22,4 = 43,75 (mol)

Phương trình hoá học : CH4 + 2O2 −to→ CO2 + 2H2O

Quảng cáo

Theo phương trình hoá học: 1 mol CH4 tham gia phản ứng cần 2 mol O2

43,75 mol CH4 tham gia phản ứng cần 87,5 mol O2

Vậy: VO2 = 22,4 x nO2 )= 22,4 x 87,5 = 1960 (lít).

Câu 2: Phản ứng hoá hợp là: 1, 4 và 6.

Phản ứng phân huỷ là: 3, 7, 8, 10, 11.

Câu 3 :

Gọi công thức hoá học : PxOy.

Quy tắc háo trị : x.V = y.II → x=2, y=5

Vậy công thức hoá học của photpho(V) oxit là : P2O5.

Gọi công thức hoá học : CrxOy.

Quy tắc hoá trị : x.III = y.II → x=2, y=3

Vậy công thức hoá học của crom(III) oxit là : Cr2O3.

Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-4-oxi-khong-khi.jsp