Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 4 có đáp án (Đề 5)Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 4 có đáp án (Đề 5)

Câu 1: Oxi hoá 22,4 gam sắt, thu được 32 gam oxit sắt.

a) Xác định tên và công thức của oxit sắt.

Quảng cáo

b) Xác định hoá trị của sắt trong oxit này.

Câu 2: Viết phương trình hoá học biểu diễn sự oxi hoá các chất sau:

a) Rượu etylic(C2H5OH)

b) Khí metan (CH4)

c) Khí đất đèn (C2H2)

d) Khí gas (C4H10)

e) Khí ammoniac (NH3) tạo thành NO và H2O

f) Khí hidro (H2)

Sản phẩm cháy của các hợp chất: C2H6O; C2H2; CH4; C4H8 đều tạo thành CO2 và H2O.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hỗn hợp khí Z gồm metan và butan (C4H10. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 11 gam khí CO2. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

Quảng cáo

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: a) Ta có: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol)

          2xFe + yO2 −to→ 2FexOy (1)

(mol) 0,4 →                    0,4/x

Theo đề bài, ta có phương trình :

Đề kiểm tra Hóa học 8

Chọn x = 2, y = 3 → Công thức oxit sắt: Fe2O3.

b) Gọi hoá trị của sắt trong Fe2O3 là a. Ta có:

2 × a = 3 × II → a = III.

Vậy hóa trị của sắt trong Fe2O3 là III.

Câu 2 :

C2H6O + 3O2 −to→ 2CO2 + 3H2O

CH4 + 2O2 −to→ CO2 + 2H2O

C2H2 + 5/2 O2 −to→ 2CO2 + H2O

C4H10+ 13/2 O2 −to→ 4CO2 + 5H2O

4NH3 + 5O2−to→ 4NO + 6H2O

Quảng cáo

2H2 + O2 −to→ 2H2O

Câu 3 : Gọi a là số mol CH4 và b là số mol C4H10.

Ta có : nCO2= 11/44 = 0,25 (mol)

Phản ứng :

          CH4 + 2O2 −to→ CO2 + 2H2O (1)

(mol) a →                         a

          C4H10 + 13/2 O2 → 4CO2 + 5H2O (2)

(mol) b →                         4b

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

{(mZ=mCH4+ mC4H10 và nCO2= nCO(2/(1))+nCO(2/(2)) ) <→ {(16a+58b=3,7 và a+4b=0,25)

Giải hệ phương trình, ta được: a=0,05; b==0,05.

Vậy: % mCH4= 0,05x16/3,7 x 100% = 21,62%

% mC4 H10= 0,05x58/3,7 x 100% = 78,38%

Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-4-oxi-khong-khi.jsp