Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 4 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 1: Khi oxi hoá 2 gam một kim loại M thu được 2,54 gam oxit, trong đó M có hoá trị IV. Xác định kim loại M.

Câu 2: Cho phản ứng:

Quảng cáo

Fe(NO3)3 −to→ Fe2O3 + NO2↑ + O2

Cần lấy bao nhiêu gam Fe(NO3)3 để điều chế lượng oxi tác dụng vừa đủ với bari tạo thành 36,72 gam oxit?

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí Z gồm CO và H2 cần dùng 4,48 lít khí O2 (đktc). Thể tích khí sinh ra chứa 3,36 lít CO2. Hãy tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Phản ứng:

          M + O2 −to→ MO2

(gam) M               (M+32)

(gam) 2               2,54

M/2= (M+32)/2,54 → 2,54M = 2M + 64 → M = 118,5 (Sn).

Quảng cáo

Câu 2: Ta có: nBaO = 36,72/153 = 0,24 (mol)

4Fe(NO3)3 −to→ 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2↑ (1)

(mol) 0,16                                   ← 0,12

          O2 + 2Ba −to→ 2BaO (2)

(mol) 0,12          ← 0,24

Từ (1) và (2):

nFe(NO3 )3 = 0,16 (mol) → mFe(NO3 )3 = 0,16 x 242 = 38,72 (gam).

Câu 3: Ta có: nO2= 4,48/22,4= 0,2 (mol) và nCO2= 3,36/22,4= 0,15 (mol)

Phản ứng :

Quảng cáo

         2CO + O2 →(−to→ ) 2CO2 (1)

(mol) 0,15       0,075 ←   0,15

          2H2 + O2 →(−to→ ) 2H2O (2)

(mol) 0,25   → 0,125       0,25

Từ (1) → nO2 phản ứng = 0,075 (mol)

→ nO2/(2)= 0,2 – 0,075 = 0,125 (mol)

Vì là chất khí nên %V = %n

Vậy %VCO = %nCO = 0,15/(0,15+0,25) x 100% = 37,5%

%VH2 =%nH2 = 100% - 37,5% = 62,5%.

Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-4-oxi-khong-khi.jsp