Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 4 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 1: Đốt cháy 7,44 gam photpho trong bình chứa 6,16 lít khí O2 (đktc) tạo ra ddiphotpho pentaoxit. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng.

Câu 2: Cho 4 gam hỗn hợp X gồm C và S, trong đó S chiếm 40% khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. tính thể tích khí oxi (đktc) cần dùng.

Quảng cáo

Câu 3: Khi cho 0,36N phân tử khí oxi phản ứng vừa hết với a gam Fe, thu được Fe2O3. Giá trị của a đem dùng là bao nhiêu? Lấy N = 6.1023.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Ta có: nP = 7,44/31 = 0,24 (mol); n_(O_2 )= 6,16/22,4 = 0,275 (mol)

Phản ứng: 4P + 5O2 −to→ 2P2O5 (1)

     (mol) 0,22 ← 0,275

Lập tỉ số:

Đề kiểm tra Hóa học 8

→ sau phản ứng (1) thì P dư.

Vậy khối lượng P dư là: (0,24 – 0,22) x 31 = 0,62 (gam).

Quảng cáo

Câu 2: Vì S chiếm 40% → mS = 40 x 4/100 x 16 = 1,6 (gam)

→ nS = 1,6/32 = 0,05 (mol).

Và mC = 4 – 1,6 = 2,4 (gam) → nC = 2,4/12 = 0,2 (mol).

Phản ứng: S + O2 −to→ SO2 (1)

          C + O2 −to→ CO2 (2)

Từ (1), (2) → ∑nO2 = 0,2 + 0,05 = 0,25 (mol)

→ VO2= 0,25 x 22,4 = 5,6 (lít) = 5600ml.

Câu 3: Số phân tử oxi = nO2 x 6.1023 → nO2= 0,36N/N = 0,36 (mol).

Phản ứng: 4Fe + 3O2 −to→ 2Fe2O3 (1)

     (mol) 0,48 ← 0,36

Từ (1) → nFe = 0,48 (mol) → mFe = 0,48 x 56 = 26,88 (gam).

Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-4-oxi-khong-khi.jsp