Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word whose part underlined is pronounced differently from the others in each group.

1. A. helped               B. liked

    C. watched             D. hated.

2. A. laugh                 B. plough

    C. enough              D. cough

3. A. beds                  B. doors

    C. students             D. plays

4. A. but                    B. cut

    C. sun                    D. put

5. A. candy                B. sandy

    C. many                 D. handy

Quảng cáo

II. Use the correct form of the words in brackets to complete sentences/ keys. 

1. That company has 2000 ___________          (employ)

2. I don’t know why they call him a _________                                      (lie)

3. The old hotel we used to stay at has been ________________ (modern)

4. Conservationists believe that we should preserve the ____________ rainforests in the world.   (tropic)

5. The little village is very quiet and _______________ at night.          (peace)

6. Women nowadays have more __________________ to participate in social activities (free)

7. The _______________ of the new guest caused trouble to my aunt. (arrive)

8. She cut herself and it's ________________ quite badly.              (blood)

9. His parents are very _______________ of him                            (pride)

10. Every week, there are two ________________ from Ha Noi to Nha Trang.               (fly)

Quảng cáo

Đáp án

I. Choose the word whose part underlined is pronounced differently from the others in each group.

1. D 2. B 3. C 4. D 5. C

II. Use the correct form of the words in brackets to complete sentences/ keys. 

1. employees 2. liar 3. modernized 4. tropical 5. peaceful
6. freedom 7. arrival 8. bleeding 9. proud 10. flights

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6