Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Circle the correct answer.

1. It’s cold today. I wish it _____ warmer.

    A. is

    B. has been

    C. were

    D. had been

Quảng cáo

2. I wish I ____ the answer, but I don’t.

    A. know

    B. knew

    C. had known

    D. would know

II. Circle the right answer. 

1. He behaved surprising / surprisingly badly at the party.

2. One of the table was bad / badly damaged.

3. They seemed nice / nicely but there was something cruel underneath.

4. I touched her gentle / gently in order not to hurt her.

5. I discovered something interesting / interestingly in the store.

Quảng cáo

III. Complete these sentences using with because/because of/in spite of/ although

1. We delayed our trip __________________ the bad weather.

2. Sue’s eyes were red ______________ she had been crying.

3. __________________ it rained a lot, we enjoyed our holiday.

4. Daniel forgot his passport   _____________ having it in his list. 

5. I couln’t get to sleep ____________ the noise. 

Đáp án

I. Circle the correct answer.

1. were 2. knew
Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

II. Circle the right answer. 

1. surprisingly 4. gently
2. badly 5. interesting
3. nice

III. Complete these sentences using with because/because of/in spite of/ although

1. because of 4. in spite of
2. because 5. because of
3. Although

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6