Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 1 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 1 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tiếng Anh lớp 9 mới.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 1 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Circle the correct answer.

1. It’s cold today. I wish it _____ warmer.

    A. is

    B. has been

    C. were

    D. had been

2. I wish I ____ the answer, but I don’t.

    A. know

    B. knew

    C. had known

    D. would know

Quảng cáo

II. Circle the right answer. 

1. He behaved surprising / surprisingly badly at the party.

2. One of the table was bad / badly damaged.

3. They seemed nice / nicely but there was something cruel underneath.

4. I touched her gentle / gently in order not to hurt her.

5. I discovered something interesting / interestingly in the store.

III. Complete these sentences using with because/because of/in spite of/ although

1. We delayed our trip __________________ the bad weather.

2. Sue’s eyes were red ______________ she had been crying.

3. __________________ it rained a lot, we enjoyed our holiday.

4. Daniel forgot his passport   _____________ having it in his list. 

5. I couln’t get to sleep ____________ the noise. 

Đáp án

I. Circle the correct answer.

1. were 2. knew

II. Circle the right answer. 

1. surprisingly 4. gently
2. badly 5. interesting
3. nice
Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

III. Complete these sentences using with because/because of/in spite of/ although

1. because of 4. in spite of
2. because 5. because of
3. Although

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 1 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Circle the correct answer

1. They (cycle) all day so their legs were sore in the evening.

    A. Had been cycle

    B. Had been cycling

    C. Had cycled

    D. Had been cycled

2. I (not / work) all day; so I wasn't tired and went to the disco at night.

    A. Had not been working

    B. Had worked

    C. Had not worked

    D. Had not been worked

II. Choose the right form of verbs

1. I suggest (collect)____________________ old books and notebooks.

2. I suggest that you (work) _________________ harder on your pronunciation.

3. I suggest (collect) _______________ unused clothes.

4. I suggest that you (listen)________________ to English programmes on the radio or on TV.

5. I suggest (organize) _________________ a show to raise money.

III. Rewrite these sentences

1. It's impossible to translate some words.

Some words _____________________________________

2. It's expensive to maintain a car.

A _______________________________________________

3. It's not safe to stand on that chair.

That _______________________________________________

Đáp án

I. Circle the correct answer

1. C 2. A

II. Choose the right form of verbs

1. collecting 4. should listen
2. should work 5. orgainizing
3. collecting  

III. Rewrite these sentences

1. Is impossible to translate

2. A car is too expensive to maintain

3. That chair is not safe to stand on.

    This document has been edited with the instant web content composer. The online instant HTML editor tools make a great resource that will help you a lot in your work. Save this link or add it to your bookmarks.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6