Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 1)

    Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học

    Thời gian: 60 phút

Đề bài:

Câu I (2,0 điểm): Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 1)

Quảng cáo

Câu II (2 điểm): Có 4 lọ đựng 4 dung dịch sau: dd KNO3, dd K2SO4, dd KOH, dd K2CO3. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt từng dd trên, viết phương trình hóa học.

Câu III (2 điểm): Nêu hiện tượng xảy ra, viết phương trình hóa học khi cho:

1) Na vào C2H5OH.

2) Dung dịch CH3COOH vào dd Na2CO3.

3) Ba vào dd Na2SO4.

Câu IV (2 điểm): Hòa tan hoàn toàn 21,6 gam hỗn hợp bột: Fe, Fe2O3 cần V lít dd HCl 1M thu được dd X và 2,24 lít H2 ( đktc).

1) Viết PTHH xảy ra.

2) Tính phần trăm khối lượng của Fe và Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu.

3) Tính nồng độ mol/lit của từng chất tan trong dd X ( coi thể tích của dd không đổi).

Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể sau phản ứng.

Quảng cáo

Câu V (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ Y chứa các nguyên tố: C, H, O thu được 4,48 l CO2 (đktc) và 3,6 g H2O.

1) Hãy xác định công thức phân tử của Y, biết khối lượng mol của Y là 60 (g/mol).

2) Viết công thức cấu tạo của Y, biết Y làm quì tím chuyển sang màu đỏ.

(Cho biết: Fe = 56 ; O = 16 ; H = 1 ; C = 12)

Đáp án & Thang điểm

Câu I.

Mỗi phương trình hóa học 0,5 điểm

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 1)

Quảng cáo

Câu II.

- Đánh số thứ tự từng lọ mất nhãn, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng.

- Nhỏ vào mỗi ống nghiệm một vài giọt dung dịch Ba(OH)2:

+ Nếu có kết tủa trắng xuất hiện → K2SO4; K2CO3 (nhóm I)

  K2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 (↓ trắng) + 2KOH

  K2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 (↓ trắng) + 2KOH

+ Nếu không có hiện tượng → KNO3; KOH (nhóm II)

- Phân biệt nhóm I:

Nhỏ HCl đến dư vào 2 kết tủa trắng vừa tạo thành:

Nếu kết tủa tan, có khí thoát ra, xác định kết tủa là BaCO3, hóa chất ban đầu đem phân biệt là K2CO3.

  BaCO3 (↓) + 2HCl → BaCl2 + CO2 (↑) + H2O

Nếu không có hiện tượng xuất hiện, xác định kết tủa là BaSO4, hóa chất ban đầu đem phân biệt là K2SO4.

Phân biệt nhóm II:

Sử dụng quỳ tím làm thuốc thử:

Nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh → dd KOH.

Nếu quỳ tím không đổi màu → dd KNO3

- Dán nhãn từng lọ hóa chất.

Quảng cáo

Câu III.

1) Hiện tượng: Có bọt khí thoát ra, mẩu Na tan dần

PTHH:

  2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 (↑)

2) Hiện tượng: Có khí thoát ra

PTHH:

  2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 (↑) + H2O

3) Hiện tượng: Có bọt khí thoát ra, mẩu Ba tan dần, xuất hiện kết tủa trắng

  Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 (↑)

  Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 (↓ trắng) + 2NaOH.

Câu IV

1) Các phương trình hóa học xảy ra:

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (1)

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (↑) (2)

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 1)

Dung dịch X gồm FeCl3 và FeCl2

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 1)

Câu V

1. Gọi công thức phân tử của Y có dạng: CxHyOz

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 1)

Ta có x : y : z = nC : nH : nO = 0,2 : 0,4 : 0,2 = 1 : 2 : 1

Vậy công thức đơn giản nhất của Y là: (CH2O)n

Có MY = 60 (g/mol) → 30.n = 60 → n = 2.

Vậy công thức phân tử của Y là: C2H4O2.

2. Y làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ nên Y là axit.

Công thức cấu tạo của Y là: CH3 – COOH.

Xem thêm các Đề ôn thi vào lớp 10 môn Hóa học có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn học lớp 9 năm học 2023-2024 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên