Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 3)

    Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học

    Thời gian: 60 phút

Đề bài:

Câu I : (2,0 điểm) Cho các chất: Cu ; Ba(OH)2; Mg; MgO; NaCl.

1. Những chất nào tác dụng được với dung dịch HCl?.

2. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra?

Quảng cáo

Câu II : (2,0 điểm) Viết các phương trình hoá học xảy ra theo chuỗi biến hoá sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 3)

Câu III : (2,0 điểm)

1. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các chất sau đựng trong các lọ mất nhãn: dung dịch axit axetic; rượu etylic; benzen. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra (nếu có)

2. Nêu phương pháp làm sạch khí O2 bị lẫn các khí C2H4 và C2H2. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra (nếu có).

Câu IV : (2,0 điểm) Hoà tan hoàn toàn 8,0 gam một oxit kim loại A (A có hoá trị II trong hợp chất) cần dùng vừa đủ 400ml dung dịch HCl 1M

1. Xác định kim loại A và công thức hoá học của oxit.

2. Cho 8,4 gam ACO3 tác dụng với 500ml dung dịch H2SO4 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch sau phản ứng vẫn là 500 ml).

Quảng cáo

Câu V : (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm C2H4 ; C2H2 thu được khí CO2 và 12,6 gam nước.

Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp (thể tích các khí đều đo ở đktc)

Cho biết: O = 16; Br = 80; H = 1; C = 12; Mg = 24; Fe = 56; Ca = 40; Ba = 137; Cl = 35,5

Đáp án & Thang điểm

Câu I.

1. Các chất tác dụng được với dung dịch HCl là: Ba(OH)2; Mg; MgO.

2. PTHH:

  Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (↑)

  MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O.

Quảng cáo

Câu II.

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 3)

Câu III.

1/

- Đánh số thứ tự từng lọ mất nhãn, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng.

- Nhúng quỳ tím vào các mẫu thử:

+ Mẫu thử nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là axit axetic.

+ Mẫu thử không làm quỳ tím chuyển màu là rượu etylic và benzen (nhóm I)

- Phân biệt nhóm I: Cho vào mỗi mẫu thử của nhóm I một mẩu Na.

+ Mẫu thử nào có hiện tượng sủi bọt khí, mẩu Na tan dần là rượu etylic

  2C2H5OH + 2Na →2 C2H5ONa + H2 (↑)

+ Mẫu thử không có hiện tượng gì là benzen

2/

Cho hỗn hợp khí đi qua bình brom dư, C2H4 và C2H2 phản ứng với Br2 bị giữ lại trong bình; O2 không phản ứng thoát ra thu được O2 tinh khiết.

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Quảng cáo

Câu IV:

1.

nHCl = CM.V = 0,4.1 = 0,4 mol

A có hóa trị II trong hợp chất nên oxit của A có dạng: AO

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 3)

Khối lượng mol phân tử của oxit là:

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 3)

Vậy A là Mg, oxit là MgO.

2.

Muối là MgCO3

  MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 (↑) + H2O

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 3)

Dung dịch sau phản ứng gồm: MgSO4: 0,1 mol và H2SO4

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 3)

Câu V:

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 lần lượt là x mol và y mol.

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 3)

Theo các PTHH có: nnước = 2x + y

→ 2x + y = 0,7 (2)

Từ (1) và (2) có x = 0,2 mol và y = 0,3 mol.

Do các khí ở cùng điều kiện nên tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học năm 2024 có đáp án (Tự luận - Đề 3)

Xem thêm các Đề ôn thi vào lớp 10 môn Hóa học có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn học lớp 9 năm học 2023-2024 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên