Bộ đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 năm 2024 (60 đề)Phần dưới đây là Bộ 60 Đề thi Toán lớp 5 chọn lọc được sưu tầm từ các trường THCS trên cả nước gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Thầy / Cô giáo có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh ôn luyện & từ đó đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 5.

đề thi Toán lớp 5

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ 110 Đề thi Toán lớp 5 (cả năm) bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Bài 1 : Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là?

A. 24,18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24,0108

Bài 2 : Phân số 65/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065

B. 0,65

C. 6,05

D. 6,5

Bài 3 : Phần nguyên của số 1942,54:

A. 54

B. 194254

C. 1942

D. 1924,54

Bài 4 : Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là?

A. Phần triệu

B. Phần trăm

C. Phần mười

D. Phần nghìn

Bài 5 : 7 cm2 9mm2 = .............cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 79

B. 790

C. 7,09

D. 7900

Bài 6 : Chiều dài 30m, chiều rộng 1 m. Chu vi của một hình chữ nhật là

A. 80m

B. 70m

C. 90m

D. 60m

Bài 7 : Điền dấu >; <; =; thích hợp vào chỗ chấm (3 điểm)

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9 ... 56

e) 42dm 4cm ... 424cm

h) 9kg ... 9000g

Bài 8 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

a) 1,5 tấn = ... kg

b) 5000m2 = ... ha

Bài 9 : Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

34,075; 34,175; 34,275; 37,303; 37,329; 37,314

Bài 10 : Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây xoài và 200 cây nhãn.

Vậy tỉ số giữa cây xoài và cây nhãn trong vườn là :.................

b) Tỉ số trên được viết dưới dạng số thập phân là :................

c) Tỉ số trên được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là :................

Câu 2 : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

Trong các số 512,37 ; 439,25 ; 735,49 ; 627,54 có chữ số 5 ở hàng phần trăm là :

A. 512,37

B. 439,25

C. 735,49

D. 627,54

Câu 3 : Đánh dấu x vào ô trống sau kết quả đúng :

112,06 ha = .............m2 . Số thích hợp viết vào chỗ chấm là :

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 4 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Nước biển chứa 2,5% muối ăn, biết một lít nước biển cân nặng 1,026 kg.

Vậy trong 100 lít nước biển có số gam muối là :

Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Phần II: TỰ LUẬN

Câu 1 : Tính:

a) (75,6 - 21,7) : 4 + 22,82 x 2

........................................................................................................................................................

b) (21,56) : (75,6 - 65,8) - 0,354 : 2

........................................................................................................................................................

Câu 2 : Tìm x biết: (x + 0,75) x (4 - 0,8) = 205,8

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 3 :

a) Tìm một số biết: 70% của nó là 98.

b) Tính 34% của 54.

Bài giải

a) ........................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................

Câu 4 : Tổng độ dài đáy và chiều cao của một hình tam giác là 26,8 m; Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy 2,8 m. Tính diện tích hình tam giác đó.

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 5 : (Dành cho học sinh giỏi)

Tìm một số biết rằng giảm số đó 3,6 lần, được bao nhiêu lại tăng lên 16,6 lần thì được kết quả là 47,31.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Câu 1 (2,0 điểm) : Đặt tính và tính:

a. 859,92 + 964,08

b. 170,29 – 9,537

c. 46,02 x 32,7

d. 15,33 : 4,2

Câu 2 (1,0 điểm) : Tìm x:

a. x + 4,64 = 9,26 + 1,9

b. 16 x x = 64,8

Câu 3 (1,0 điểm) : Tính giá trị của biểu thức:

a) (3,855 + 6,005) x 2

b) 8,3 x 9,7 – 6,9 : 2,3

c) (59,6 + 19,44) x 2

d) 3,4 x 5 + 12,3 : 4

Câu 4 (1,0 điểm) : Nối

a) 247 tạ = ………… kg

b) 3m2 2dm2 = ………… cm2

c) 5m3 = ………… dm3

d) Bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2024 (15 đề) giờ = ………… phút

Câu 5 (1,5 điểm) : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180m, chiều rộng 40m. Người ta trồng rau xanh trên thửa ruộng, trung bình cứ 100m2 thu được 12kg rau. Hỏi trên cả thửa ruộng người ta thu được bao nhiêu tạ rau xanh?

Câu 6 (1,0 điểm) : Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,8m, chiều rộng 1,4m, chiều cao 1,3m. Hỏi bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (Biết rằng 1 lít = 1 dm3)

Câu 7 (2,0 điểm) : Lúc 8 giờ 30 phút một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc là 45 km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng từ A với vận tốc là 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng . Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu cầu của các bài tập dưới đây..

Câu 1 : Hỗn số Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 năm 2024 (15 đề) được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,25

B. 32,5

C. 3,4

D. 3,2

Câu 2 : Số lớn nhất trong các số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là:

A. 53,2

B. 35,2

C. 53,02

D. 32,05

Câu 3 : Một người thợ làm 1 sản phẩm hết 1 phút 12 giây. Hỏi người thợ đó làm 8 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian?

A. 1 phút 12 giây

B. 8 phút 36 giây

C. 9 phút 36 giây

Câu 4 : Thể tích của cái hộp có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm và chiểu cao 2,5cm là :

A. 14cm3

B. 35cm3

C. 59cm3

D. 30cm3

Câu 5 : Đổi 3km 48m = ... km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 3,48

B. 3,048

C. 348

D. 3048

Câu 6 : Một khối kim loại hình lập phương có thể tích 2,45cm3 nặng 18,62g. Hỏi khối kim loại cùng chất có thể tích 3,5cm3 cận nặng bao nhiêu gam?

A. 7,6 g

B. 13,034 g

C. 26,6 g

D. 26,22 g

Câu 7 : Một trường tiểu học có 600 học sinh, số học sinh nữ chiếm 55% số học sinh toàn trường. Số học sinh nam của trường tiểu học đó là:

A. 270 học sinh

B. 330 học sinh

C. 45 học sinh

Câu 8 : Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy 4,2dm và chiểu cao 1,2dm. Diện tích của hình tam giác dó là:

A. 5,4dm2

B. 10,8 dm2

C. 2,7 dm2

Câu 9 : Kết quả của phép tính: 17giờ 25 phút : 4 = ........ là :

A. 4 giờ 6 phút

B. 4 giờ 21 phút

C. 4 giờ 15 phút

Câu 10 : Cho Y + 3,18 = 2,5 x 4. Giá trị của số Y là:

A. 10

B. 10,18

C. 10,22

D. 6,82

Câu 11 : Một hình tròn có bán kính 5dm. Diện tích của hình tròn đó là:

A. 78,5 dm2

B. 314 dm2

C. 31,4 dm2

D. 15,7 dm2

Câu 12 : Một cái hộp có chứa 120 viên bi gồm 15 viên bi màu đỏ, 28 viên bi màu xanh, 41 viên bi màu tím và 36 viên bi màu vàng. Nếu không nhìn vào hộp thì cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có đủ cả bốn màu?

A. 120 viên

B. 85 viên

C. 80 viên

D. 106 viên

Phần II: Tự luận (3điểm)

Câu 13 : Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31

86,345 – 42,582

27,35 x 3,2

58,039 : 4,57

Câu 14 : Một ô tô khởi hành từ Ninh Bình lúc 7 giờ 30 phút và đến Hà Nội lúc 9 giờ với vận tốc 63 km/giờ. Hỏi quãng đường từ Ninh Bình đến Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem thử

Xem thêm các Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên