Top 20 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp ánĐể học tốt Toán lớp 5, phần dưới đây liệt kê các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 cơ bản, nâng cao có lời giải. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Toán lớp 5.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1

Quảng cáo

5 đề thi giữa kì 1 Toán 5 cơ bản

5 đề thi giữa kì 1 Toán 5 nâng cao

10 đề thi giữa kì 1 Toán 5 sưu tầm

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Quảng cáo

Câu 1: (0,5 điểm) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1) viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9     B. 0,09

C. 0,009     D. 9,00

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1) được chuyển thành số thập phân là ?

A. 3,4     B. 0,4

C. 17,5     D. 32,5

Câu 3: (1 điểm)

a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là ?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

b. Chín đơn vị, hai phần nghìn được viết là:

A. 9,200     B. 9,2

C. 9,002     D. 9,02

Câu 4: (1 điểm) 5m25dm2 = ……..cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 55     B. 550

C. 55000     D. 50500

Câu 5: (0,5 điểm) 3m 4mm = .......... m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 0,34     B. 3,04

C. 3,4     D. 3,004

Câu 6: (1 điểm) Tìm chữ số x biết : 86,718 > 86,7x9

A. x = 3     B. x = 2

C. x = 1     D. x = 0

Câu 7: (1 điểm) Một người thợ may 15 bộ quần áo đồng phục hết 36 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 45 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ?

A. 72 m     B. 108 m

C. 300m     D. 81 m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

a) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

b) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Câu 2: (2 điểm) Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộng kém chiều dài 20 m. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Câu 3: (1 điểm) Con kém mẹ 24 tuổi. Năm nay tuổi con bằng Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1) tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi ?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm ) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2) viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900     B. 3,09

C. 3,9     D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút 20 giây = .......giây. Số viết vào chỗ chấm là:

A. 50     B. 320

C. 80     D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết các phân số, hỗn số sau:

a/ Năm phần mười...............................................................

b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................

c/ Bốn mươi ba phần nghìn..........................................

d/ Hai và bốn phần chín........................

Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 9m 6dm =............................m

b/ 2cm2 5mm2 =.....................cm2

c/ 5 tấn 62kg =.........................tấn

d/ 2 phút =..........................phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

a) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

b) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

c) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

d) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1) là :

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2: (0,5 điểm) Bốn và ba phần năm viết là

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 3: (1điểm) Trong cuộc thi bắn súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. ở lần bắn thứ tư sạ thủ đó cần đạt bao nhiêu điểm để qua 4 lần bắn điểm trung bình đạt được là 145.

A. 580 điểm     B. 303 điểm

C. 293 điểm     D. 159 điểm

Câu 4: ( 1điểm) Tìm một số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 26 lần số phải tìm.

A. 306     B. 360

C. 630     D. 603

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm a: a x 11 + a x 9 = 400

A. a = 20     B. a = 200

C. a = 10     D. a = 100

Câu 6: (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1) :

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

b) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

c) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

d) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2: (2 điểm) Hiện nay trung bình cộng tuổi của mẹ và con là 24 tuổi . Biết 5 năm trước mẹ hơn con 26 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 3: (2 điểm) Tổng hai số tự nhiên bằng 535. Tìm hai số đó, biết giữa chúng có 12 số tự nhiên khác

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Phép tính nào đúng :

A. 80 x 100 = 800 B. 300 : 10 x10 = 3

C. 132 x 1000 = 132 000 D. 35 x 100 : 100 = 3 500

Câu 2: (0,5 điểm) Cách viết nào đúng ?

A. 1ha = Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2) hm2

B. 1ha = Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2) km2

C. 1ha = 100m2

D. 1ha = 1hm2

Câu 3: 0,5điểm) Năm học sinh nam câu được 5 con cá trong 5 phút. Hỏi cùng với tốc độ câu như vậy thì 100 học sinh nam câu đ¬ược 100 con cá trong bao lâu?

A. 5 phút B. 100 phút

C. 25 phút D. 1 phút

Câu 4: (0,5 điểm) Phải nhân 45 với số nào để được kết quả là một số có chín chữ số 5 ?

A. 12 345 678 B. 12 345 769

C. 12 345 679 D. 12 345 769

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 6: ( 0,5 điểm) Tìm phân số nhỏ nhất trong các phân số sau:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

b) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

c) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

d) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2: (2 điểm ) Để làm một công việc, nếu người thứ nhất làm riêng một mình thì phải mất 7 giờ mới xong. Nếu người thứ hai làm riêng một mình thì phải mất 3 giờ mới xong. Hỏi nếu cả hai người cùng làm công việc đó thì sau bao lâu sẽ xong ?

Câu 3: (3điểm) Bác An mua 3 cái bàn và 7 cái ghế với tổng số tiền phải trả là 1598000 đồng. Giá một cái bàn đắt hơn một cái ghế là 226000đồng. Hỏi tổng giá tiền một bộ bàn ghế là bao nhiêu?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán lớp 5 có đáp án:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.