Top 20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 có đáp ánĐể học tốt Toán lớp 5, phần dưới đây liệt kê các Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 cơ bản, nâng cao có lời giải. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 5.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1

Quảng cáo

5 đề thi Cuối kì 1 Toán 5 cơ bản

5 đề thi Cuối kì 1 Toán 5 nâng cao

10 đề thi Cuối kì 1 Toán 5 sưu tầm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Quảng cáo

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Đoạn thẳng AC chiếm số phần trăm đoạn thẳng AB là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

A. 60%     B.40%

C. 3%     D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)%

Câu 2: (0,5 điểm) 34650kg = ....tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 3465     B. 346,5

C. 34,65     D. 3,465

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 1 trong số thập phân 4,519 có giá trị là :

A. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)        B. 10

C. 1        D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 4: (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên X biết: 53,91 < X x 9 < 54,09

A. X = 5     B. X = 6

C. X = 7     D. X = 6

Câu 5: (0,5 điểm) Nhà An nuôi 50 con vịt , số vịt nhà An bằng 25% số vịt nhà Bình . Hỏi nhà Bình nuôi bao nhiêu con vịt ?

A. 200     B. 100

C. 150     D. 25

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 6: ( 0,5 điểm) Hỗn số Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) viết dưới dạng phân số là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 46,83 - 29,57

b) 35,16 + 26,84

c) 43,21 x 5,7

d) 16,65 : 3,7

Câu 2: (2 điểm) Tìm X:

a) X x 3 = 8,4

b) 266,22 : X = 7,83

Câu 3: (2 điểm )Một cửa hàng có 3,5 tấn gạo , đã bán được Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) số gạo đó. Hỏi :

a. Cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn gạo chưa bán ?

b. Số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo của cửa hàng trước khi bán ?

Câu 4: (1 điểm) Tính nhanh

a. 234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

b. 467,8 x 123,5 -22,5 x 467,8 - 467,8

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42     B. 86,237

C. 86,52     D. 86,24

Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009     B. 3,009

C. 300,9     D. 0,3009

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 62,354 có giá trị là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 4: (1 điểm) Phép chia 6,251 : 7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư là :

A. 21     B. 0,21

C. 0,021     D. 0,0021

Câu 5: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 9 và 20 là :

A. 45%     B. 29%

C. 20,9%     D. 9,2%

Câu 6: (1 điểm) 42 dm2 bằng bao nhiêu mét vuông ?

A. 4,2m2     B. 0,42m2

C. 0,042m2     D. 0,0042m2

Câu 7: (1 điểm) Từng gói đường cân nặng lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đường cân nhẹ nhất là :

A. 3,008kg     B. 3080g

C. 3kg800g     D. 3,8kg

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2: (2 điểm) Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó , biết rằng căn phòng có chiều rộng 8m, chiều dài 12m? ( Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Câu 3: (1 điểm) Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Phép nhân nào đúng:

A. 204,152 x 0,01 = 20,4152

B. 204,152 x 0,01 = 2041,52

C. 204,152 x 0,01 = 2,04152

D. 204,152 x 0,01 = 20415,2

Câu 2: (0,5 điểm) Viết phân số Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) thành tỉ số phần trăm

A. 12% B.24%

C. 96% D. 48%

Câu 3: (1 điểm) Cho các chữ số: 0,1,2,3. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ các chữ số đã cho mà phần thập phân có 3 chữ số?

A. 12 số B. 24 số

C. 6 số D. 18 số

Câu 4: ( 1điểm) Ở một tháng hai có năm ngày chủ nhật. Hỏi ngày 3 của tháng hai đó là ngày thứ mấy?

A. Chủ nhật B. Thứ hai

C. Thứ ba D. Thứ tư

Câu 5: (0,5 điểm) Tính kết quả của phép tính 15kg24g - 8kg7g + 935g :

A. 7kg 475g B. 7kg 952g

C. 8kg 952g D. 7kg 852g

Câu 6: (0,5 điểm) Rút gọn Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Một chị bán vải: Lần thứ nhất bán Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) tấm vải, lần thứ hai bán Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) tấm vải còn lại. Sau hai lần bán tấm vải còn lại 32 m. Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu mét ?

Câu 2: (2,5 điểm) Tìm hai số biết 40% số thứ nhất bằng Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) số thứ hai. Tổng của 2 số là Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) .

Câu 3: (1 điểm) Tính biểu thức sau một cách hợp lí nhất:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Trong hình tam giác ABC có :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. AB là đường cao tương ứng với đáy BC

B. CH là đường cao tương ứng với đáy AB

C. AH là đường cao tương ứng với đáy BC

D. CB là đường cao tương ứng với đáy AB

Câu 2: (0,5 điểm) Một cửa hàng bán vải trong một ngày cứ 100m vải bán được thì có 32m vải hoa . Tỉ số của số vải hoa và số vải bán được trong ngày là :

A. 32%        B. 100%

C. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 5)     D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3: (1điểm) Trung bình cộng của 3 số bằng 34. Nếu tăng số thứ nhất gấp 2 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 38. Nếu tăng số thứ hai gấp 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 46. Tìm số thứ nhất và số thứ hai.

A. 12 và 18     B. 18 và 12

C. 12 và 42     D. 18 và 42

Câu 4: ( 1điểm) Tìm hai số hạng đầu của dãy số sau : …..; 4; 2; 0. (biết rằng dãy này có 15 số hạng)

A. 30; 28     B. 26; 24

C. 28; 26     D. 26; 24

Câu 5: (0,5 điểm) Kết quả của phép nhân 134,5 x 0,1 là :

A. 1345     B. 13,45

C. 1,345     D.13450

Câu 6: ( 0,5 điểm) 15m 3cm = …m . Số thích hợp viết vào chỗ chấm là :

A. 15,03     B. 15,3

C. 153     D. 1,53

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 367 + 34,7

b) 36,9 + 489

c) 58,7 x 23,6

d) 207,009 : 5,61

Câu 2: (2,5 điểm) Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 5 cm, và tăng chiều rộng 5cm thì được một hình vuông có chu vi là 164 cm. Tìm diện tích chữ nhật ban đầu ?.

Câu 3: (2,5 điểm) Mua 8 quyển vở và 3 cái bút hết 69000 đồng. Mua 4 quyển vở và 6 cái bút hết 102000 đồng. Tính giá tiền 1 quyển vở, 1 cái bút.

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán lớp 5 có đáp án:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.