Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 80195 đọc là

Quảng cáo

      A. Tám nghìn một trăm chín lăm

      B. Tám nghìn chín trăm mười lăm

      C. Tám nghìn không trăm chín lăm

      D. Tám mươi nghìn một trăm chín lăm

Câu 2. Giá trị của biểu thức 876 – m với m = 431 là

      A. 445

      B. 435

      C. 425

      D. 415

Câu 3. Tính chu vi của hình vuông cạnh a với a = 9 cm

      A. 18 cm

      B. 81 cm

      C. 36 cm

      D. 63 cm

Câu 4. Kết quả của phép tính: 18148 : 4 là

      A. 4537

      B. 4573

      C. 473

      D. 573

Câu 5. Dãy số nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé

Quảng cáo

      A. 82697, 62978, 92678, 79862

      B. 92678, 62978, 79862, 82697

      C. 92678, 82697, 79682, 62978

      D. 62978, 79862, 82697, 92678

Câu 6. Tìm x biết x + 125 = 6872

      A. 6747

      B. 6997

      C. 6477

      D. 6979

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:

a. (8750 – 1500) x 5

b. 6542 + 517 x m với m = 6

Câu 2. Một công nhân mỗi ngày làm được 5 sản phẩm. Hỏi sau 16 ngày, người công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm? Biết mỗi ngày người công nhân đó làm được số sản phẩm như nhau.

Câu 3. Tính chu vi hình (H) sau

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2.(2 điểm)

Sau 16 ngày, người công nhân đó sản xuất được số sản phẩm là

      16 x 5= 80 (sản phẩm)

      Đáp số: 80 sản phẩm.

Câu 3. (2 điểm)

Độ dài đoạn AB là

      4 + 9= 13 (cm)

Độ dài đoạn ED là:

      10 – 4 = 6 (cm)

Chu vi hình H là

      4 + 4 + 6 + 9 + 10 + 13 = 46

      Đáp số: 46 cm

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

      A. 43217 > 43127

      B. 58701 = 58601

      C. 28676 < 28676

      D. 97321 > 97400

Câu 2. Tìm x biết x x 2 = 4826

      A. 2431

      B. 2413

      C. 4132

      D. 432

Câu 3. Số bé nhất trong các số sau 78543, 78453, 78532, 78324 là

      A. 78543

      B. 78453

      C. 78532

      D. 78324

Câu 4. Số gồm 6 mươi nghìn, 8 trăm, 2 chục và 3 đơn vị là

      A. 6823

      B. 68023

      C. 60823

      D. 78324

Câu 5. Số có 5 chữ số lớn nhất là

      A. 99999

      B. 55555

      C. 10000

      D. 90000

Câu 6. Tính chu vi hình sau

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 6cm

      B. 10 cm

      C. 12 cm

      D. 8cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1.

a. Tìm x biết

       x : 6 = 2854

       x - 427 = 6482

b. Tính giá trị biểu thức M = 250 + 250 : y + 500 với y = 5

Câu 2. Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng

   a. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

   b. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông đó.

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số tám mươi lăm nghìn bốn trăm linh ba được viết là:

      A. 85430

      B. 85403

      C. 85034

      D. 80543

Câu 2. Hãy sắp xếp các số sau 57429; 58429; 57529; 57329 theo thứ tự từ bé đến lớn:

      A. 57329; 57429; 57529 ; 58429

      B. 57329; 57529 ; 57429; 58429

      B. 57329; 57529 ; 58429 ; 57429

      D. 57429; 58429; 57529; 57329

Câu 3. Chữ số 5 trong số 45837 thuộc hàng nào?

      A. Hàng trăm

      B. Hàng nghìn

      C. Hàng chục nghìn

      D. Hàng chục

Câu 4. Kết quả của phép tính: 48352 + 21076 = ?

      A.69378 ;

      B. 69328 ;

      C. 69428 ;

      D. 69248

Câu 5. Tìm x biết x : 3 = 12321

      A. 4107 ;

      B. 417 ;

      C. 369963 ;

      D. 36663

Câu 6. Tính chu vi hình sau

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 6cm

      B. 8cm

      C. 10cm

      D. 12cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:

a. 205 – 36 x 4 + 4

b. (445 x 3 – 246) : 3

Câu 2. Tính giá trị biểu thức

a. 237 – (66 + x) với x = 34

b. 37 x (18 : y) với y = 9

Câu 3. Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật?

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.